15
06 2021
359

Consultăm proiectul Programului de dezvoltare strategică al SFS pentru 2021–2023

Dezvoltarea instituțională; consolidarea procesului de deservire și evidență a contribuabililor, a managementului conformării voluntare și forțate; modernizarea tehnologiilor informaționale sunt obiectivele prevăzute în proiectul Programului de dezvoltare strategică al Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2021–2023, propus pentru consultări publice de autoritatea fiscală.
 
Aceste direcții prioritare, conform proiectului, sunt abordate prin prisma problemelor cu care se confruntă SFS ca instituție, dar și societatea la general, inclusiv cele provocate de pandemia COVID-19. SFS tinde ca măsurile propuse să aibă nu doar impact fiscal, dar și administrativ, economic, de mediu, social.

 

Astfel, prin realizarea obiectivelor strategice se pune sarcina creșterii gradului de conformare voluntară a contribuabililor; a veniturilor fiscale administrate de SFS; atingerea unui nivel mai  înalt de disciplină fiscală în rândul contribuabililor; previzibilitate în politica fiscală; nivel ridicat de transparență în activitate, de încredere a mediului de afaceri și cetățenilor în instituția fiscală.
 
Totodată, este necesară atingerea nivelului ridicat de răspuns la necesitățile persoanelor cu dizabilități; a capacității informaționale care corespunde cererilor contribuabililor; a abordării personalizate a diferitor grupuri în interacțiunea cu autoritatea fiscală; asigurarea mediului integru cu toleranță zero la incidentele de corupție; micșorarea timpului de conformare la obligațiile fiscale etc.
 
În acest context, se propune consolidarea procesului de deservire și evidență a contribuabililor prin creșterea în următorii 3 ani cu 5% a ponderii serviciilor electronice în total servicii fiscale, iar ponderea declarațiilor electronice urmează a fi asigurată la nivel de 85% în totalul declarațiilor prezentate. Suplimentar, este pusă sarcina eficientizării procedurilor de evidență a contribuabililor și a veniturilor fiscale prin implementarea Registrului fiscal de stat dezvoltat, SIA „Gestionarea Registrului contribuabilului” care va conține modulele „Gestionarea Registrului subiecților impunerii” și „Gestionarea stării contribuabililor” implementate, precum și a Registrului electronic al angajaților în sectorul real.
 
În scopul asigurării obținerii si evidentei datelor privind amenzile contravenționale aplicate de către toate entitățile legal abilitate se planifică punerea în funcțiune a SIA „Registrul amenzilor contravenționale”.

 

Pentru asigurarea creșterii conformării voluntare a contribuabililor la declararea și achitarea deplină și în termen a obligațiilor fiscale se propune realizarea măsurilor de reducere a decalajului fiscal; redirecționarea resurselor de control de la activitățile cu risc redus de neconformare fiscală spre segmentele cele mai vulnerabile cu risc major din punct de vedere al neconformării fiscal; majorarea anuală cu 25% a ponderii impozitelor și taxelor calculate la un leu vânzări în urma acțiunilor de conformare.
 
La capitolul „Creșterea eficienței de colectare a veniturilor” indicatorii prevăd următoarele: venituri încasate la nivel de 100% din cele prognozate; 6,48% ponderea arieratelor fiscale în total venituri administrate de SFS. Totodată, în acest context, este planificată și îmbunătățirea procesului de evidență și gestionare a bunurilor confiscate.
 
Proiectul poate fi consultat până la 25 iunie 2021.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.