11
10 2018
1983

Contabilitatea activităţii profesionale în sectorul justiției: Indicații metodice

Începând cu 1 ianuarie 2019, persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției vor ține contabilitatea în baza unor noi indicații metodice. Ministerul Finanțelor a propus spre consultare proiectul ”Indicaţiilor metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției”. Actul normativ cuprinde prevederi referitor la regulile de ținere a contabilității, documentarea operațiunilor economice, contabilitatea veniturilor și cheltuielilor, a proprietății pentru care se calculează amortizarea, contabilitatea stocurilor, numerarului, inventarierea patrimoniului și rapoartele persoanei fizice. Proiectul are ca scop stabilirea regulilor de ținere a contabilității pentru persoanele fizice care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiției şi aplică metoda de casă și se încadrează în următoarele categorii: • notari, care activează în baza Legii nr. 69 din 14.04.2016 cu privire la organizarea activității notarilor; • avocați, care activează în baza Legii nr. 1260-XV din 19.07.2002 cu privire la avocatură; • executori judecătorești, care activează în baza Legii nr. 113 din 17.06.2010 privind executorii judecătorești; • mediatori, care activează în baza Legii nr. 137 din 03.07.2015 cu privire la mediere; • administratori autorizați, care activează în baza Legii nr. 161 din 18.07.2014 cu privire la administratorii autorizați. Documentul prevede că contabilitatea mijloacelor fixe şi imobilizărilor necorporale se ţine pe fiecare obiect de evidenţă destinat utilizării în mod individual sau complexul de componente, destinate utilizării în ansamblu. Proprietatea pentru care se calculează amortizarea se înregistrează în Borderoul de evidenţă a mijloacelor fixe şi imobilizărilor necorporale care include următoarele elemente: denumirea borderoului, denumirea persoanei fizice, denumirea obiectului, data recepţionării, data punerii în funcţiune, costul de intrare, suma amortizării acumulate pînă la începutul perioadei de gestiune, suma amortizării calculate în perioada de gestiune, data ieşirii obiectului şi alte informaţii relevante. Indicaţiile metodice nu se aplică de către persoanele fizice/juridice care țin contabilitatea în partidă dublă, în baza contabilității de angajamente conform Standardelor Naţionale de contabilitate, inclusiv birourile asociate de avocați, organizațiile de mediere. Proiectul Indicațiilor metodice poate fi consultat aici: Indicații metodice.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.