Știri

Contabilitatea: provocările societății digitale

Multe dintre actualele activități desfășurate în contabilitate ar putea fi asimilate de tehnologiile informaționale, însă contabilii vor rămâne mereu solicitați pe piața muncii. Afirmația a fost exprimată în cadrul lansării celei de-a VIII-a ediții a Conferinței științifice internaționale „Contabilitatea și educația contabilă în societatea digitală”, dedicată Zilei Profesionale a Contabilului, organizată în perioada 4-5 aprilie curent de Academia de Studii Economice în parteneriat cu KPMG Moldova, Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști (ACAP), Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava, Odessa National Economic University și Полоцкий государственный университет din Belarus. Contabilii din Republica Moldova sunt capabili să facă față tuturor provocărilor, iar o bună parte din acești profesioniști s-au format la ASEM. Acum este foarte important să identificăm soluții de îmbunătățire a procesului de studii, a curriculumului universitar în vederea apropierea domeniului contabilității de cerințele pieței muncii și de tendințele lumii moderne, care este în continuă digitalizare, consideră rectorul ASEM, Grigore Belostecinic. Revoluția digitală a schimbat și continuă să schimbe orice activitate umană, inclusiv contabilitatea. Consider că reprezentanții profesiei contabile vor fi și pe viitor principalii furnizori de informații necesare procesului de luare a deciziilor la orice nivel, cu toate că multe dintre activitățile desfășurate de contabilitate ar putea fi preluate de către computere și roboți. Mă refer aici la preluarea datelor de pe orice tip de suporturi, prelucrarea acestora. Probabil, contabilii vor fi nevoiți să-și extindă considerabil domeniile de activitate. De exemplu, să ofere mai multe comentarii și soluții, propuneri ce țin de managementul riscului, consultanță și recomandări pentru business, să elaboreze mai multe prognoze, să participe mai activ la luarea deciziilor. Conferința – o platformă de discuții și schimb de experiență Conferința științifică internațională deja de 8 ani constituie o platformă de discuții, un de schimb de cunoștințe și experiență, dar și o actualizare a celor mai recente tendințe și provocări care afectează profesia contabilă și educația, menționează decanul facultății Contabilitate, Lilia Grigoroi. În cadrul discuțiilor, șefa departamentului Contabilitate, Audit și Analiză Economică din cadrul ASEM, Liliana Lazari afirmă că funcția contabilă rămâne la fel de importantă în era digitalizării. Modul în care ținem contabilitatea s-a schimbat foarte mult, însă importanța funcției contabile nu s-a modificat. Tehnologiile moderne trebuie să fie un prieten bun al contabilității și să preia o parte din activitățile necesare la intrarea și prelucrarea datelor, iar importanța raționamentului profesional contabil, plus verificarea, interpretarea și analiza datelor rămân pe umerii contabilului, menționează ea. Posibilitățile oferite de TIC aduc profesiei 3 provocări mari: perturbarea digitală, inteligența artificială și securitatea cibernetică, dar contabilii știu să transforme provocările în oportunități, în special dacă sunt susținuți de asociațiile de profil atât naționale, cât și internaționale. În acest sens, ACCA este un promotor al dezvoltării profesiei contabile și al implementării diferitelor programe de susținere. În acest context, managerul de dezvoltare al ACCA pentru Europa de Sud-Est, Mihaela Robu, a reafirmat intenția de colaborare cu contabilii din țara noastră. Dorim și pe viitor să ne implicăm în proiecte comune cu mediul academic, să colaborăm cu asociații profesionale ca să înțelegem împreună provocările pe care avem să le depășim, fie că suntem la începutul profesiei sau suntem deja experți contabili și auditori. Contabilii, fiind specialiști-cheie în cadrul entităților, tind mereu spre autodezvoltare și perfecționare și sunt susținuți de Publicația Periodică „Monitorul fiscal FISC.MD”, care este și partenerul informațional al conferinței. Invitația de colaborare a fost lansată de directorul publicației, Rodica Musteața-Staci. "Monitorul fiscal", care reprezintă poziția oficială a Serviciului Fiscal de Stat, vine ca o sursă sigură de informații utile din diverse domenii. Pe această cale, mulțumim și celor 10 profesori din cadrul ASEM, care sunt autori ai publicației și care abordează în articolele lor teme actuale din domeniul contabilității, auditului, fiscalității. Colaborarea cu "Monitorul fiscal" aduce beneficii pentru toată societatea, pentru că, pe de o parte, sporește profesionalismul și nivelul de autoinstruire al specialiștilor în procesul de elaborare a articolelor, iar pe de altă parte asigură un schimb de experiență prin conlucrarea autorilor cu reprezentanții Serviciului Fiscal și ai Ministerului Finanțelor. Totodată, are loc îmbunătățirea cadrului normativ și legislativ, sporește gradul conformării benevole a contribuabililor. Fraza „așa face programul” nu mai trebuie pronunțată. Programul trebuie să facă ceea ce-i spunem noi, susține președintele filialei din Timiș a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, Ovidiu Constantin Bunget. Trebuie să acceptăm implicațiile digitalului, dar să nu uităm că nu suntem o profesie pasivă și ne implicăm în dezvoltarea proceselor. Profesia contabilă are de învățat de la revoluția digitală, dar, la rândul său, poate oferi sfaturi celor care conduc această revoluție. Sunt convins că toate organizațiile de contabili vor fi capabile să facă față schimbărilor dacă sunt implicate în acțiuni de colaborare. Automatizarea evidenței contabile este importantă și din perspectiva facilitării interacțiunii dintre organul fiscal și contribuabil. Într-adevăr, digitalizarea sau automatizarea evidenței contabile aduce o plusvaloare în cadrul activității economice atât pentru business, cât și pentru Serviciul Fiscal. Informația în format electronic ne permite să fim mult mai eficienți în cadrul controalelor fiscale, pe când ceea ce este în format de tipar necesită mai mult timp pentru verificare. Totodată, evidența automatizată oferă posibilitatea să treci toate dările de seamă, cererile, rapoartele pe portalul servicii electronice, susține inspectorul direcției control fiscal post operațional din cadrul SFS, Tatiana Mămăligă. Evident, în cadrul conferinței au fost omagiați contabilii, dat fiind faptul că, la 4 aprilie, este marcată Ziua Profesională a Contabilului. Cu un mesaj de felicitare pentru întreaga comunitate de contabili a venit directorul executiv al ACAP, Natalia Zlatina. La lucrările din plen în cadrul conferinței au fost discutate subiecte ce țin de situația actuală a economiei digitale în Moldova, educația contabilă universitară, armonizarea fiscală în țările UE, impactul politicii fiscale asupra dezvoltării societății etc. La conferința din acest an au fost depuse 55 de articole științifice, la care au lucrat peste 100 de autori din Republica Moldova, România, Federația Rusă, Armenia, Ucraina și Belarus. Toate comunicările se vor regăsi în culegerea de articole științifice editată în versiune electronică, ce va fi plasată pe site-ul ASEM.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova (ACAP) | Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM)

2640 vizualizări

Data publicării:

05 Aprilie /2019 11:01

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

ASEM | Conferinţa Internaţională Ştiinţifică | Contabilitate | monitorul.fisc.md

0 comentarii