11
10 2018
1859

Contractele de achiziție cu finanţare din buget se vor înregistra la trezorerii

Procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri se aplică de orice autoritate contractantă interesată de achiziția bunurilor sau serviciilor, necesare pentru satisfacerea cerințelor sale, conform planului anual de achiziții, dacă valoarea estimată a achiziției nu depășește 400 mii lei lei. Guvernul a aprobat în cadrul şedinţei din 10 octombrie 2018 proiectul de hotărâre de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri. Regulamentul stabilește temeiurile juridice de organizare și desfășurare a procedurii de cerere a ofertelor de prețuri în scopul economisirii resurselor și eficientizării achizițiilor de bunuri și servicii, satisfacerii necesităților autorităților contractante de bunuri și servicii, participării largi a operatorilor economici în cadrul procedurilor de achiziție publică și dezvoltării concurenței între aceștia. Potrivit secretarului general de stat al ministerului Finanțelor, Ion Chicu, documentul a fost elaborat pentru dezvoltarea unui sistem eficient de achiziții publice. Regulamentul prevede că la achiziția bunurilor a căror valoare estimativă nu depășește, fără TVA, 150 mii lei, autoritatea contractantă va transmite operatorilor economici în scris, prin mijloace electronice de comunicare, invitația de participare, urmând ca până la expirarea termenului-limită de depunere să fie înregistrate în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (SIA RSAP) cel puțin trei oferte. La achiziția bunurilor sau serviciilor, a căror valoare estimativă depășește 150 mii lei, autoritatea publică anticipat un anunț de participare în Buletinul achizițiilor publice. Autoritatea contractantă, în termen de cel mult 3 zile după stabilirea ofertei câștigătoare, va informa în scris toți participanții despre rezultatele procedurii de cerere a ofertelor de prețuri, precum și despre motivele respingerii în cazul ofertelor respinse. Totodată, la expirarea perioadei de așteptare, dar nu mai devreme de 6 zile din data transmiterii comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire, autoritatea va completa și va genera în cadrul SIA RSAP contractul de achiziții publice. Contractele de achiziție se încheie pe un an bugetar, iar pentru achizițiile de bunuri și servicii a căror perioadă de realizare este mai mare de un an, contractul poate fi încheiat pentru întreaga achiziție, însă realizarea acesteia urmează a fi asigurată în limitele alocațiilor anuale prevăzute în aceste scopuri și precizate anual în contract. Contractul pentru care sursele financiare se alocă din bugetul de stat sau din cel local se înregistrează, obligatoriu, la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor și intră în vigoare la data înregistrării.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.