17
12 2018
28862

Controale planificate pentru anul 2019: Serviciul Fiscal de Stat

În Registrul de Stat al controalelor a fost publicat Graficul controalelor planificate pentru anul 2019 de către Serviciul Fiscal de Stat. Conform informației făcute publice, controale prin metoda de verificare totală vor fi efectuate de către toate subdiviziunile teritoriale ale autorității fiscale la 882 agenți economici. Amintim că, obiectivul strategic al SFS este promovarea unui nivel sporit de conformare voluntară a contribuabililor. Pentru aceasta sunt applicate măsuri, acțiuni și procedee, scopul cărora este asigurarea deservirii și tratarea corectă a contribuabililor, în funcție de criteriile de risc, care includ și comportamentul fiscal al contrubuabilului. În procesul de selectare a modului tratamentului (de conformare benevolă sau forțată) efectuată analiza detaliată a informației de care dispune fiscul, iar în baza acestora se identifică și sunt evaluate riscurile de conformare. Astfel, riscul de conformare fiscală este definit drept probabilitatea cauzării de daune financiare bugetului public național ca rezultat al activității desfășurate de către persoanele fizice și/sau juridice prin evitarea declarării și/sau achitării impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii. Totodată, sistemul de gestionare a riscurilor, care a fost elaborat de către autoritatea fiscală, este un proces de promovare a conformării fiscale voluntare prin identificarea riscurilor în activitatea desfășurată de contribuabili cu aplicarea celor mai simple și eficiente tratamente, scopul căruia este atenuarea riscurilor de neconformare și sporirea nivelului de conformare voluntară. Menționăm că în lista contribuabililor ce vor fi supuși controlului planificat în anul viitor sunt incluși contribuabili cu scorul de risc cuprins între 15 și 56 de puncte.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.