11
02 2020
9072

Cotele taxelor locale pentru anul 2020

Potrivit art. 288 alin (1) din Codul fiscal, taxele locale reprezintă plata obligatorie efectuată la bugetul local. Totodată, cota taxelor locale se stabileşte de către autoritatea administraţiei publice locale în funcţie de caracteristicile obiectelor impunerii. Sistemul taxelor locale include: • taxa pentru amenajarea teritoriului; • taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale; • taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei); • taxa de aplicare a simbolicii locale; • taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii; • taxa de piaţă; • taxa pentru cazare; • taxa balneară; • taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor); • taxa pentru parcare; • taxa de la posesorii de câini; • taxa pentru parcaj; • taxa pentru salubrizare; • taxa pentru dispozitivele publicitare. Termenele de plată a acestora și de prezentare a dărilor de seamă fiscale privind taxele locale pentru subiecţii impunerii sunt stabilite în anexa la titlul VII, care reglementează taxele locale. Darea de seamă fiscală se prezintă utilizând, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în forma şi în modul reglementat de Serviciul Fiscal de Stat, conform art. 187 alin (21) din CF. P.P. „Monitorul Fiscal FISC.md” vă propune și în anul curent datele comparative privind cotele taxelor locale. Informația a fost selectată din Deciziile autorităților publice locale cu referire la cotele taxelor și impozitelor locale pentru anul 2020. Pentru localitățile care nu sunt incluse în tabelul ce urmează deciziile fie că încă nu au fost adoptate, fie informația nu este făcută publică.
Localitatea
taxa
ame
najare
teritoriu
plasare
publi
citate
apli
care
simb.
locală
de piață
lei /m2/an
cazareprestare
serv.de
tran
sport
parcaredisp.publicitaresalu
brizare
lici
tații
lote
rii
Bălți100 lei5%0,1%70  - piața
de haine
30 - piața
mixtă agr.
animale
s.hand
2%250 lei-
8 loc
1200 lei-
9-16
1700 lei-
17-24
2100 lei-
25-35
2300 lei
peste
35 loc.
10 lei/m2 an700 lei-zona I
500 lei-zona II
400 lei-zona III
--
Anenii Noi120 lei5%0,05%122%200 lei-
8 loc
400 lei-
9-16
600 lei-
peste
16 loc.
-350 lei m/2-
centru și
trasee națion.
200 lei-restul
teritoriu
100 lei-sate
-0,1%
Basarab
easca
100 lei5%0,1%14-
100 lei-
5 locuri
500 lei
6-8 loc
700 lei-
9-16
1200 le-i
17-24
1500 lei
peste
24 loc
-360 lei / m2-0,3%
Cantemir100 lei5%0,1%5,57%150 lei
lunar
10 lei an/m2500 lei/m2-0,1%
Călărași120 lei5%0,21%14 lei
piața agr.
68 lei
mixtă
120 lei
industr.
10 lei
anim.

3%210 lei-
8 loc
790 lei
9-16 loc
945 lei-
17-24

1200 lei
peste 25
-354 lei/m22 lei
lunar
-
Căușeni200 lei8%0,1%2010%400 lei -
9 locuri
800 lei-
10-17
1000 lei
17-24

10 lei/an350 lei an/m2-0,1%
Ceadâr
Lunga
170 lei5%0,1%155%150 lei-
11 loc
300 lei-
10-16 loc
334 lei-
17-24
locuri

7 lei100 lei-11m2
150 lei - 1-2m2
200 lei - 2-5m2
220 lei - 5m2
10 lei lunar0,1%
Comrat190 lei6%0,1%166%640 lei-
8 loc
980 lei-
9-16
1275 lei-
(7-24
1655-
peste
25 loc.
7 lei420 lei-2m2
350 lei - 2-4 m2
280 lei - 4-8 m2
180 lei - 8-16 m2
150 lei - 16 m25
10 lei lunar0,1%
Drochia120 lei5%0,1%385%300 lei
lunar
15 lei / m2500 lei an/m2
300 lei an/m2
(periferie)
100 lei an/m2 -
instalații
pereți
clădiri
2 lei
lunar
0,15%
Edineț180 lei0,2%-18 lei piață
mărfuri
6 lei - auto
3 lei piață
animale
8%60 lei -
8 loc.
100 lei
(9-16)
10 lei an/m2800 lei - 1m2
700 lei - 1,1-5 m2
600 lei - 5,1-10 m2
500 lei - peste 10m2
200 lei - clăd.private
2 lei
lunar
-
Fălești 120 lei5%0,1%705%400 lei -
8-24 loc.
600 lei-
25-35
800 lei -
peste 35

10 lei an/m2500 lei an/m2
100 lei an/m2 -
pereți
clădiri
--
Glodeni100 lei5%1%1105%200 lei -
8 loc
300 lei-
9-16
400 lei-
17-24
500 lei-
25-35
600 lei-
peste 35
20 lei an/m2500 lei an/m2-1%
Hâncești150 lei5%0,1%10 -mixtă
până la 500 m2
7 - de la 501 m2)
5 - animale)
5 - auto
5%500 lei -
9 loc
1000 lei -
10-16
2000 lei
peste
16 loc
5 lei/m2
100 lei an - 0,5-1 m2
200 lei - 1-3 m2
400 lei - peste 3 m2
5 lei
lunar
-
Ialoveni50-200 lei5%0,1%1-200 lei -
8 loc
700 lei -
9-16 loc
1050 lei -
17-24 loc
1200 lei -
peste 24
25 lei/m22000 lei an/m2500 lei an0,1%
Leova100 le an5%-11 -7 zile/sapt
3 - 1 zi/sapt
6%150 lei-
taxi
5 lei/m2200 lei/m2--
Nisporeni160 lei5%1%12 - piața centr.;
piața spital
2 - piața anim.
8%140 lei -
8 loc
600 lei -
9-16 loc
1000 lei-
17-24 loc
1200 lei -
peste
24 loc
1 leu - parcări
private
5 lei - parcări
publice
0 lei - 0,5 m2
250 lei -
de la 0,51 m2
2 lei0,5%
Ocnița220 lei5%-204%150 lei -
8 loc
400 lei -
9-16 loc
600 lei -
peste 16
locuri
-400 lei/an - 1m2
300 lei - 1,01-5 m2
200 lei - 5,01-10 m2
150 lei - peste 10 m2
2 lei
lunar
0,1%
Orhei200 lei8%0,1%65 - până
1000 m2
55 - până
3000 m2
45 - peste
3000 m2
10%350 lei -
8 loc
650 lei -
9-16 loc
750 lei -
17-24
900 lei -
25-35
17 lei an/m2500 lei an/m2-0,2%
Rezina120 lei 5%0,1%55%200 lei -
taxi
250 lei -
8 loc
500 lei -
peste
8 locuri
10 lei / m2150 lei/m2-0,1%
Sângerei170 lei10%0,2%610%230 lei -
5 loc
260 lei -
9 loc
320 lei -
peste 10
6 lei/m2400 lei - 1 m2
300 lei - 1,01-5 m2
200 lei - 5,01-10 m2
150 lei -10-50 m2
12 lei/an-
Strășeni140-170 lei5%-8-15-510 lei -
8 locuri
660 lei -
9-16 loc
960 lei -
17-24 loc
15 lei/m2800 lei/m212 lei-
Șoldănești120 lei5%-15-150 lei -
8 locuri
200 lei -
peste 8
locuri
10 lei/m2500 lei - până la 1 m2
400 lei - 1-5 m2
350 lei - 5-10 m2
250 lei -10-15 m2
150 lei - 150 m2
70 lei - peste 150 m2
-0,1%
Ștefan-Vodă300 lei10%1%205%300 lei -
8 locuri
500 lei -
9-16 loc
1100 lei-
17-24
1300 lei-
25-35
1600 lei-
peste 35
100 lei an/m2700 lei - 0,5-5 m2
600 lei - 5-15 m2
500 lei - 15-40 m2
400 lei - 40-100 m2
300 lei - peste 100 m2
-5%
Taraclia280 lei5%-157%250 lei-taxi
1 leu lunar -
8-25 loc

10 lei an/m2500 lei - 1 m2
400 lei - 1-5 m2
300 lei - 5-10 m2
100 lei - 10-150 m2
70 lei - peste 150 m2
-1%
Ungheni - 200 lei5%0,2%20 - piață mixtă,
regim scurt
40 - regim 5-7 zile
84 - de tip închis
18  - animale
60 - auto
6%400 lei -
9 locuri
600 lei -
10-16 loc
500 lei -
peste
17 locuri
24 lei -
parc.auto
70 lei - par.
disciplinară
350 lei/m22 lei lunar0,1%
Vulcănești140 lei5%0,1%85%-1 leu/an200 lei - 10 m2
150 lei - 10,1-50 m2
100 lei - 50,1-150 m2
9 lei lunar0,1%
Cotele taxelor locale pentru mun. Chișinău Cotele taxelor locale pentru anul 2019

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.