15
12 2017
2289

Creanţele întreprinderii insolvabile vor fi achitate de către administratorul ei

La 14 septembrie 2016, SRL ,,G. Prim” a depus în instanţa de insolvabilitate cerere introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate faţă de debitorul SC „G. Prim” SRL. Prin hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 17 octombrie 2016, s-a constatat insolvabilitatea SC „G. Prim” SRL şi s-a intentat procedura simplificată a falimentului faţă de debitor. La 02 iunie 2017, lichidatorul SC „G. Prim” SRL, a depus în instanţa de insolvabilitate cerere împotriva lui Igor M. cu privire la tragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a debitorului insolvabil şi a încasa din contul lui în beneficiul întreprinderii insolvabile suma creanţelor conform în sumă de 339 111,35 lei. Prin hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 02 noiembrie 2017 s-a respins ca fiind neântemeiată şi depusă supratermen de doi ani cererea de chemare în judecată depusă de lichidatorul SC ,,G. Prim” SRL. La 17 noiembrie 2017, lichidatorul SC „G. Prim” SRL a declarat recurs împotriva hotărârii Curţii de Apel Chişinău. În motivarea recursului invocă faptul că fostul administrator al debitorului insolvabil Igor M. a lăsat fără supraveghere societatea care o conducea. Consecinţe au fost încetarea activităţii acesteia, lipsa defalcărilor la buget, neprezentarea dărilor de seamă la organul fiscal şi direcţia de statistică. Astfel, lichidatorul invocă faptul că din vina fostului administrator al debitorului insolvabil s-au acumulat restanţe faţă de bugetul de stat, care constituie suma de 339111,35 de lei. Aderent, lichidatorul indică faptul că datele rapoartelor financiare ale SC „G. Prim” SRL reflectă instabilitatea activităţii acesteia şi organele de conducere ale SC „G. Prim” SRL. Odată ce au observat aceşti indicatori, erau obligaţi să depună cerere introductivă privind intentarea procedurii de insolvabilitate. Astfel, odată ce a stabilit că executarea integrală a creanţelor scadente ale unuia sau ale mai multor creditori poate cauza imposibilitatea SC „G. Prim” SRL de a satisface integral la scadenţă creanţele celorlalţi creditori sau dacă a devenit evidentă incapacitatea de plată a SC „G. Prim” SRL, administratorul acesteia, Igor M… avea obligaţia de a depune cerere introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate faţă de SC„G. Prim” SRL, întru evitarea continuării unei activităţi a debitorului care îl va duce în mod vădit la agravarea solvabilităţii acestuia. Studiind materialele dosarului (dosarul nr. 2ri-426/17), Curtea Supremă de Justiţie a admis recursul lichidatorului, a casat hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 02 noiembrie 2017, cu pronunţarea unei noi hotărâri prin care a dispus încasarea de la Igor M. în beneficiul SC „G. Prim” SRL suma creanţelor conform tabelului de validare în mărime de 339 111,35 lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.