09
02 2018
2127

Crearea Centrului de Tehnologii Informaționale în Finanțe

Hotărârea Guvernului ce prevede crearea unei noi instituții care va administra și dezvolta sistemul informațional în domeniile finanțelor publice, achiziții publice, fiscal și vamal a fost publicată în Monitorul Oficial din 9 februarie curent.

Astfel, urmează a fi creată Instituția Publică Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe prin reorganizarea ÎS „Fintehinform”, ÎS „Fiscservinform” și ÎS „Vamservinform”.

Printre cele mai importante funcții ale noii instituții sunt implementarea mecanismului Ghişeului unic la prestarea serviciilor publice în domeniile de competenţă,contribuirea la realizarea procesului de reinginerie şi digitalizare a serviciilor publice, crearea, deţinerea, dezvoltarea sistemelor şi resurselor informaţionale de stat etc.

Centrul va fi condus de un director și de un Consiliu, care va fi format din 5 membri, reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Serviciului Fiscal de Stat şi ai Serviciului Vamal. În componenţa Consiliului va fi desemnat un reprezentant al societăţii civile, din domeniul relevant activităţii Centrului.

Finanţarea activităţii Centrului se va efectua din veniturile obţinute prin prestarea serviciilor, precum și din subvenţiile primite de la bugetul de sau din alte surse legale. În același timp, mijloacele financiare neutilizate pe parcursul anului curent se vor transfera spre utilizare în anul următor, conform devizului de cheltuieli aprobat pentru anul respectiv, cu excepția cazului în care Consiliul decide virarea mijloacelor financiare respective la bugetul de stat.

Centrul va ţine evidenţa contabilă în baza Standardelor Naţionale de Contabilitate şi va prezenta rapoarte statistice în conformitate cu prevederile actelor normative. De asemenea, va ţine evidenţa cheltuielilor aferente implementării proiectelor de dezvoltare, va întocmi rapoarte trimestriale, anuale sau la solicitare privind procesul implementării proiectelor şi utilizarea fondurilor destinate pentru acestea.

În termen de 2 luni de la data intrării în vigoare a Hotărârii urmează a fi organizat concursul privind selectarea directorului Instituţiei publice Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe și prezentată fondatorului spre aprobare structura şi efectivul-limită ale instituţiei. Până la numirea de către ministrul Finanţelor a directorului Instituţiei publice, va fi desemnaţă o persoană care va exercita temporar această funcţie.

Cheltuielile ce ţin de reducerea statelor de personal în legătură cu reorganizarea celor trei întreprinderi vor fi asigurate din contul veniturilor proprii ale celor trei entități reorganizate, transmise Centrului.

Odată cu intrarea în vigoare a acestei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr.1255 din 31 octombrie 2006 „Cu privire la sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al circulației alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice”, Hotărîrea Guvernului nr.1065 din 19 septembrie 2008 „Cu privire la crearea Întreprinderii de Stat „Fiscservinform” și Hotărîrea Guvernului nr.178 din 23 martie 2011 „Cu privire la crearea Întreprinderii de Stat „Vamservinform”.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.