Știri

Cultura de valorificare a deșeurilor

În Republica Moldova, aproximativ 60-70% din deșeuri sunt reciclabile, iar valorificarea acestora prin incinerare sau coincinerare ar aduce venituri suplimentare și plus valoare în economia țării. Afirmația a fost făcută în cadrul unei ședințe tehnice a Consiliului Economic de pe lângă Prim-ministrul Republicii Moldova. La ședință au participat reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerului Economiei și Infrastructurii, Inspectoratului Ecologic, Academiei de Științe a Moldovei, Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Camerei de Comerț Americană, Serviciului Vamal, asociațiilor de business și mișcărilor ecologiste. În cadrul evenimentului a fost prezentat și discutat Proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile. Scopul principal al documentului constă în reglementarea operațiunilor de incinerare și coincinerare a deșeurilor. Precizăm că Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2018, iar art. 17 al legii prevede interzicerea incinerării deșeurilor de orice proveniență. Pe de altă parte, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a propus proiectul dat de lege în scopul restabilirii în Legea privind deșeurile a prevederilor legate de incinerarea și coincinerarea deșeurilor, anterior fiind aprobate de Guvern de trei ori, dar excluse de Parlament în lectura a doua a proiectului de lege privind deșeurile. Astfel, proiectul pentru modificarea și completarea Legii privind deșeurile propune, pe lângă completarea art. 17, introducerea unor concretizări în textul legii, ce vor contribui la claritatea prevederilor existente. Potrivit reprezentanților Ministerului Agriculturii, documentul consolidează și concretizează cerințele existente ce țin de efectuarea operațiunilor de incinerare și coincinerare a deșeurilor, iar aceasta va oferi posibilitate agenților economici să activeze legal în segmentul dat. Astfel, autoritatea cu funcţie de reglementare în domeniul gestionării deșeurilor va fi Agenţia de Mediu, ce urmează a fi creată, iar incinerarea şi coincinerarea deşeurilor se va permite doar în cadrul unităţilor autorizate pentru acest scop de către Agenție. Totodată, se propune construcția de instalații speciale pentru incinerare şi coincinerarea deşeurilor. Mediul academic a menționat că susține proiectul, dat fiind faptul că prevederile lui vin să armonizeze cadrul normativ național cu cel european în domeniul valorificării deșeurilor. Agenții economici, de asemenea, au salutat ideea, menționând că depozitarea deșeurilor reprezintă un pas greșit, iar orientarea trebuie să fie către valorificarea prin incinerare și apropierea de țările europene cu nivelul 0 deșeuri, propunând, în acest sens, crearea unui incinerator, în locul depozitelor deșeurilor. Pe de altă parte, reprezentanții Inspectoratului Ecologic au atras atenția la respectarea de către agenții economici a normelor ce țin de protecția mediului, pentru a reduce efectele negative pentru sănătatea umană și poluarea mediului. Tot în cadrul ședinței a fost menționată necesitatea relansării pieței subproduselor, care la moment nu este practicată în țara noastră. Alte aspecte discutate în cadrul ședinței se referă la obligațiile operatorilor profesioniști și a agenților economici din domeniu, concordanțele prevederilor proiectului dat cu Legea privind comerțul interior, livrarea și recepționarea deșeurilor, precum și alte aspecte importane. Menționăm că proiectul discutat în cadrul ședinței a fost expus spre consultare publică în perioada 26 iunie -7 iulie curent.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

1088 vizualizări

Data publicării:

21 Septembrie /2017 16:31

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

gestionare | deseuri | mediu de afaceri | ecologie | Consiliul Economic

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon