Știri

Cum stabilim vârsta de pensionare din 1 iulie 2020

Astăzi, 1 iulie 2020, sunt puse în aplicare noile reguli ce țin de stabilirea vârstei de pensionare, comunică Casa Națională de Asigurări Sociale. Două condiții principale ce urmează a fi realizate pentru  a beneficia de pensia pentru limită de vârstă sunt: persoana să atingă vârsta standard de pensionare și să contribuie la sistemul public de pensii o anumită perioadă de timp.

 
Astfel, ținând cont de prevederile Legii nr.156, vârsta standard de pensionare pentru femei este de 59 de ani și va crește treptat până la 63 de ani la 1 iulie 2028. Stagiul complet de cotizare pentru femei este de 32 de ani și va crește treptat până la 34 de ani. Totodată, bărbaţii care intenţionează să-şi perfecteze pensia pentru limită de vârstă, trebuie să atingă 63 de ani și un stagiu de cotizare de 34 de ani, condiţiile respective fiind stabilite de la 1 iulie 2019. Atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei pensia pentru limita de vârstă se stabilește în condițiile unui stagiu minim de cotizare de cel puţin 15 ani.
 

Cu respectarea condițiilor specifice prevăzute de lege, reduceri ale vârstei standard de pensionare se acordă femeilor care au născut şi au educat până la vârsta de 8 ani cinci şi mai mulţi copii. Ele pot să se pensioneze cu 3 ani înainte de vârsta standard (din 1 iulie 2020, aceasta constituie 56 de ani).

 

Conform legii, cei care au lucrat în condiţii deosebite de muncă pot să iasă la pensie mai devreme în funcție de durata stagiului de cotizare realizat în aceste condiții. Mai multe detalii pot fi găsite pe site-ul Casei Naţionale de Asigurări Sociale www.cnas.md la rubrica „Pensii”

 

În sistemul public de pensii, cuantumul pensiei pentru limită de vârstă este calculat pe baza stagiului de cotizare realizat pe parcursul activității de muncă a solicitantului şi veniturilor care au constituit baza de calcul pentru contribuțiile de asigurări sociale.

 

Amintim că, la stabilirea pensiei nu se mai prezintă certificatele de salariu de la activităţile realizate până la 1 ianuarie 1999, deoarece pensia se calculează doar în baza venitului asigurat realizat după această dată, reflectat în contul personal de asigurări sociale al persoanei asigurate din Registrul de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale. Totodată, se ia în considerare stagiul de cotizare realizat în toată perioada de activitate confirmat prin carnetul de muncă.

 

Pentru a beneficia de pensie de la data atingerii vârstei de pensionare, cererea şi actele necesare se depun la Casa Teritorială de Asigurări Sociale de la locul de domiciliu în termen de 30 de zile de la această dată. În cazul depunerii cererii de pensionare cu depăşirea termenului de 30 de zile, pensia pentru limită de vârstă se va acorda de la data prezentării ultimului act necesar.

 

Tot din 1 iulie 2020 dreptul la reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă îl obţin beneficiarii de pensii stabilite după 1 ianuarie 1999 și care au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 10 ani. Solicitantul trebuie să depună cererea la Casa Teritorială de Asigurări Sociale conform vizei de domiciliu, prezentând buletinul de identitate şi carnetul de muncă (în original și copie).

Noile drepturi la pensie se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea şi actele necesare la organul teritorial de asigurări sociale. Majorarea pensiei după reexaminare depinde de durata stagiului de cotizare şi mărimea salariului din care au fost achitate contribuţii de asigurări sociale.
 
CNAS reamintește că, de la 1 ianuarie 2020, a fost reexaminată pensia beneficiarilor care și-au stabilit dreptul la prestația respective pentru limita de vârstă până la 1 ianuarie 1999, dar au realizat un stagiu de cotizare după pensionare mai mic de 15 ani. Anterior, începând cu 1 ianuarie 2019 a fost reexaminată pensia persoanelor care s-au pensionat până la 01.01.1999 şi au realizat un stagiu de cotizare după pensionare de 15 ani sau mai mult.
 

Beneficiarii de pensii pentru limită de vârstă care corespund condiţiilor enumerate supra și din diferite motive nu şi-au reexaminat pensia până la moment, îşi pot realiza în continuare dreptul la reexaminarea pensiei.Conform datelor statistice ale CNAS, în anul 2019 și în prima jumătate a anului curent au fost reexaminate 6443 pensii.


via | cnas.md

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova

11322 vizualizări

Data publicării:

01 Iulie /2020 09:28

Domeniu:

Asigurare socială de stat | Noutăți

Etichete:

cnas | virsta de pensionare | reexaminare | pensie | monitorul.fisc.md

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon