15
05 2017
513

Curtea de Conturi, în așteptarea întreprinderii măsurilor pentru excluderea neregulilor în domeniul traficului rutier

Raportul de audit intitulat „Managementul sistemelor de supraveghere a traficului rutier”, realizat de Curtea de Conturi, a constatat că acest domeniu a prejudiciat bugetul de stat cu 23,2 mil. lei. Raportul a fost prezentat în cadrul unei ședințe publice, iar hotărârea Curții de Conturi cu privire la aprobarea acestuia a fost publicată în Monitorul Oficial, nr. 149-154 din 12 mai curent.

Potrivit Hotărârii, în cadrul auditului s-au efectuat controale la un șir de entități publice unde s-a consemnat o serie de abateri și nereguli la implementarea Sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere „Controlul traficului” (SASCR).

În primul rând, s-a concluzionat că sistemul propriu-zis nu a fost racordat la principiul cost-eficiență, iar managementul operațional defectuos la toate nivelurile a amplificat fenomenul corupției și inechității tuturor participanților la trafic. Totodată, s-a înregistrat lipsa unei viziuni clare cu privire la modul de implementare a SASCR „Controlul traficului”, în ceea ce privește neelaborarea unui proiect generalizat privind lucrările ce urmau a fi efectuate, precum și admiterea unor neconformități la ținerea evidenței lucrărilor executate din surse externe au generat dublarea unor cheltuieli adiționale implementării proiectului.

De asemenea, auditul a stabilit că procedura contravențională aplicată de MAI la constatarea încălcărilor traficului rutier prin intermediul unităților de supraveghere fixe și mobile nu este formalizată, bine definită și reglementată de un act normativ care ar întruni toate cerințele de rigoare.

Auditul a mai relevat că în unele cazuri agenții constatatori nu au asigurat sancționarea contravenienților pentru încălcarea regulilor de circulație rutieră, prin ce au fost ignorate principiul inevitabilității răspunderii contravenționale și cel al egalității persoanelor în fața legii, fapt ce a diminuat veniturile bugetare și a afectat credibilitatea instituțiilor implicate.

În sensul înlăturării neregulilor elucidate și executării recomandărilor expuse în Raportul de audit, documentul va fi remis Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Tehnologii Informaționale, Inspectoratului General de Poliție, Inspectoratului Național de Patrulare, Procuraturii Generale, Centrului Național Anticorupție, Serviciului de Informații și Securitate, Centrului Național de Integritate, Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Consiliului Concurenței, Inspecției Financiare și comisiilor parlamentare vizate.

În acest sens, Ministerul Finanțelor va asigura întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea ajustării cadrului legal-normativ aferent veniturilor bugetare provenite din amenzile administrative constatate de către entitățile din subordinea MAI, în sensul determinării și delimitării exprese a componentei bugetului public național privind cotele defalcărilor plăților în cauză.

La rândul său, autorităților publice locale vor înainta în instanța de judecată acțiunile privind declararea nulității contractelor de achiziție a serviciilor de monitorizare a traficului rutier încheiate cu operatorii economici.

Potrivit Hotărârii, Guvernului Republicii Moldova va asigura retragerea dreptului de subregistratură în cadrul SASCR „Controlul traficului” de la Autoritățile Publice Locale, reieșind din lipsa capacităților de exercitare de către APL a obligațiilor aferente deținerii acestui drept și din lipsa consemnării atribuțiilor respective în Codul contravențional.

De asemenea, Guvernul va asigura autorizarea unei entități publice de resort cu atribuții de monitorizare și verificare a corectitudinii și legalității gestiunii bazelor de date și sistemelor informaționale ale statului, asigurând în acest fel și securitatea informațională a statului, aprobării nomenclatorului entităților publice cu atribuții de aplicare și percepere a amenzilor administrative.

Centrului Național de Integritate va examina conflictul de interese identificat la contractarea unui operator economic, și anume SRL „Rossoft”, de către fostul șef al Serviciului Tehnologii Informaționale, iar Consiliul Concurenței va analiza concurența neloială admisă în cadrul procedurilor de achiziții a serviciilor de monitorizare a traficului rutier, desfășurate de autoritățile publice locale.

Inspecția Financiară va verifica efectuarea operațiunilor și tranzacțiilor aferente implementării SASCR „Controlul traficului” la următorii operatori economici:
SRL „Rossoft”,
SRL „DC Websoft”,
„SC Aproservice-X”;
SRL „Pro Euro Consult”,
SRL „Alim Construct Grup”,
SRL „Fortitudo”
SRL „Soft Manager”.

Instituțiile menționate vor informa Curtea de Conturi, în termen de 6 luni din data publicării în MO al RM a hotărârii, despre măsurile întreprinse pentru executarea prevederilor acesteia.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.