23
07 2019
861

Curtea de Conturi: Raportul privind executarea FAOAM

Analiza spectrului de servicii medicale de înaltă performanță realizate în anul 2018 relevă că, din totalul de 608 asemenea servicii prevăzute în Programul unic, instituțiile medicale au contractat și prestat 401 din cele incluse în listă, în baza ofertelor. Astfel, 207 tipuri de investigații de înaltă performanță prevăzute de Program nu s-au regăsit în oferta de contractare a instituțiilor. Informația se conține în Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2018. Hotărârea respectivă a fost publicată de Curtea de Conturi în Monitorul Oficial din 19 iulie curent. În document se menționează că instituțiile contractate pentru prestarea serviciilor medicale de înaltă performanță au supraexecutat un număr de investigații pentru care nu există o delimitare strictă cu 7,0 mil. lei, acestea ulterior fiind achitate de către Compania Națională pentru Asigurări în Medicină. Activitățile desfășurate de audit în aspectul confirmării numărului de investigații achitate de către CNAM au stabilit că instituțiile medicale raportează în Dările de seamă lunare și trimestriale prezentate CNAM volumul de investigații realizate cumulativ pentru fiecare tip de serviciu de înaltă performanță realizat. Astfel, nu este posibil de urmărit plenitudinea și exactitatea raportării trimestriale a tranzacțiilor și, respectiv, a corectitudinii achitării acestora, prin prisma evaluării întregului proces – de la solicitarea/îndreptarea pacientului pentru realizarea investigațiilor până la achitarea acestora, întrucât instituțiile medicale au depășit cu 7,0 mil. lei sumele contractelor de bază și volumul investigațiilor stabilite în contract. De asemenea, instituțiile medicale nu dispun de evidența și delimitarea serviciilor acordate din contul FAOAM și a celor supraexecutate, se spune în raport. Auditul a mai identificat faptul că cheltuielile pentru medicamentele compensate, în sumă de 1,2 mil. lei, nu sunt justificate din cauza erorilor în SIA „Medicamente compensate”, situație ce poartă un caracter permanent. În același timp, serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu prestate de instituțiile medicale asigură plenitudinea și veridicitatea datelor raportate. Costul unei asemenea vizite este stabilit de Ministerul Muncii, Sănătății și Protecției Sociale și, pentru anul 2018, a constituit 137,25 lei. Vizitele și îngrijirile efectuate de specialist sunt introduse în fișele medicale ale pacientului (Formular 025/e), care reprezintă documentul primar confirmativ al realizării serviciilor medicale la domiciliu, cu raportarea ulterioară a volumului de servicii prestate către CNAM. Totodată, veniturile acumulate și gestionate de către CNAM au fost înregistrate și reflectate corespunzător în evidența contabilă și asigură plenitudinea informațiilor prezentate în Rapoartele Guvernului privind executarea fondurilor de asigurări obligatorii de asistență medicală la situația din 31 decembrie 2018.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.