17
02 2018
6524

Declararea categoriilor persoanelor asigurate în Forma IPC 18 şi Forma DSA 18

Prin ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări Sociale nr. 236 A din 13.12.2017, în scopul structurării informaţiei declarate în Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate Forma IPC 18 (IPC 18), a fost aprobat Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate (în continuare — Clasificator), publicat în Monitorul Oficial nr. 441- 450 din 22.12.2017.

Spre deosebire de Clasificatorul utilizat la completarea declaraţiilor persoanelor asigurate, Forma REV 5, Clasificatorul elaborat în scopul completării IPC 18 include doar acele categorii care la etapa actuală urmează a fi utilizate de către angajatori în procesul de completare a IPC 18. Propunem în continuare o descriere a categoriilor, modul de declarare a cărora în IPC 18 necesită unele explicaţii suplimentare sau diferă de utilizarea acestora la completarea declaraţiei REV 5.
Acest articol este destinat doar pentru utilizatorii abonați

Pentru a vă abona, selectaţi abonamentul:

Premium

1499 lei

Classic

999 lei

Electronic

899 lei

 

6 comentarii

avatar
Intreprinderea individuala care nu are nici un angajat,doar fondatorul,ce prezinta lunar,IPC18 sau DSA18?
avatar
https://monitorul.fisc.md/tax_practice/impozitarea-veniturilor-fondatorilor-intreprinderilor-individuale-si-reflectarea-acestora-in-darile-de-seama-unifcet.html
avatar
Conform Dispozitiei CNAS http://cnas.md/download.php?file=cHVibGljL3B1YmxpY2F0aW9ucy80NTQwNTE0X21kX3BhcmljdWxhcml0YXRpLnBkZg%3D%3D care la pct. 19 spune ca intreprirudtorii individuali, notarii, executorii judecdtoreqti, avocalii, administratorii autorizali, carea au persoanea angajate trebuie sa prezinte IPC18. Daca nu ai angajati — NU TREBUIE!!!
avatar
Bună ziua,

Ați putea preciza, Vă rog,

1. Dacă biroul de mediere este obligat să prezinte declarația IPC 18 în situația cînd:
a) nu are persoane angajate;
b) în cadrul acestuia activează doar mediatorul fondator;
c) mediatorul fondator concomitent este angajat în baza contractului individual de muncă în cadrul altei întreprinderi (persoană juridică), unde se rețin contribuțiile CNAM, CNAS, etc;
d) biroul de mediere nu a contractat lucrări/servicii din care să rezulte obligația reținerii impozitului pe venit la sursa de plată?

2. Apare obligația biroului de mediere să prezinte declarația IPC 18 când se schimbă condițiile prezentate în pct. 1?
Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.