30
11 2018
1518

Declararea voluntară și stimularea fiscală: majorarea taxei

Cota taxei de declararea voluntară a mijloacelor bănești achitată la bugetul de stat de către subiectul declarării voluntare se majorează de la 3% la la 6% din suma mijloacelor băneşti declarate voluntar. În Monitorul Oficial de astăzi, 30 noiembrie 2018, a fost publicată Legea cu privire la modificarea Legii privind declararea voluntară și stimularea fiscală. Noile prevederi aduc precizări în vederea neadmiterii interpretărilor eronate despre scopul final al legii, care este unul strict economic şi nici într-un caz nu poate fi folosit de demnitari sau funcţionari publici pentru eschivare de răspundere, se menționează în nota documentului. Astfel, legea prevede că subiectul declarării voluntare îşi asumă pe propria răspundere, că prin falsul în declaraţia prealabilă cu privire la declararea voluntară sau în notificarea cu privire la declararea voluntară a bunurilor este pasibil de răspundere penală. Subiectul declarării voluntare este obligat să declare toate bunurile care anterior au fost înregistrate juridic pe numele unei alte persoane, au fost declarate la valori reduse sau care nu au fost declarate, pentru a beneficia de garanţiile oferite de lege. În cazul în care se constată că subiectul care a efectuat declararea voluntară a bunurilor nu a declarat toate bunurile și nu a achitat la buget impozitele, taxele și contribuţiile aferente acestor bunuri, faţă de bunurile declarate nu se aplică garanţiile prevăzute la art. 11 din Lege, iar faţă de persoană se vor aplica prevederile legislaţiei în modul general stabilit. De asemenea, în cazul controalelor efectuate la persoanele care au declarat voluntar bunuri, se pune în sarcina contribuabilului de a proba că cheltuielile efectuate după 1 ianuarie 2018, neacoperite de veniturile raportate în perioada respectivă, sunt finanțate din suma disponibilă la data de 1 ianuarie 2018 sau din suma mijloacelor bănești declarate voluntar. Legea mai prevede expres că, pentru responsabilizarea subiecţilor care vor beneficia de stimularea fiscală, scutirea de controale fiscale nu se va aplica în cazul contribuabililor asupra cărora, începând cu 1 ianuarie 2019, a fost constatat prin decizie definitivă a instanţei judecătoreşti evaziune fiscală prin includerea intenţionată în documentele contabile, fiscale sau financiare, inclusiv în cele electronice, a unor date denaturate privind veniturile sau cheltuielile. De asemenea, prevederea se va aplica și asupra activităților ce nu au la bază operaţiuni reale ori care au la bază operaţiuni ce nu au existat, fie prin tăinuirea intenţionată a unor obiecte impozabile, acte contabile, dar care nu au fost înlăturate conform prescripţiei organului de control, în funcție de mărimea sumei cumulative a impozitului sau taxei prevăzute de Codul fiscal, contribuţiei de asigurări sociale sau primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, aferente unui an fiscal, ce depășește: • pentru entităților micro – 100 de salarii medii lunare pe economie • pentru entitățile mici– 150 de salarii medii lunare pe economie • pentru entitățile mijlocii – 250 de salarii medii lunare pe economie • pentru entitățile mari – 350 de salarii medii lunare pe economie. Totodată, legea stabilește expres că subiecți ai declarării voluntare nu pot fi persoanele care sunt subiecţi ai Legii privind declararea averii şi a intereselor personale, precum şi membrii familiei acestora. Prevederile intră în vigoare astăzi, 30 noiembrie.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.