Știri

Desfacerea căsătoriei, la notar

Un proiect prin care se instituie competențe lărgite pentru notari a fost votat ieri, în prima lectură, de Parlament. Astfel, desfacerea căsătoriei, prin acordul părţilor, ar putea fi făcută la notar. Potrivit proiectului, cererea de desfacere a căsătoriei prin acordul soţilor poate fi depusă la orice notar în baza acordului comun şi în prezenţa acestora. Cererea de desfacere a căsătoriei se va întocmi în scris, după modelul aprobat de Ministerul Justiţiei. La cerere se vor anexa copiile legalizate ale certificatelor de naștere ale soților, copiilor minori și copiile actelor de identitate ale soților. Totodată, proiectul prevede situațiile în care notarul ar putea respinge cererea de desfacere a căsătoriei. Astfel, notarul emite o astfel de încheiere dacă unul dintre soţi nu îşi poate exprima consimţământul liber, dacă cererea nu este semnată de ambele părţi sau aceștia refuză să dea declaraţiile prevăzute de lege, nu prezintă toate actele necesare, dar şi atunci când aceştia îşi retrag cererea. În cazul respingerii cererii de desfacere a căsătoriei, notarul emite o încheiere în acest sens. Instituirea acestei proceduri va diminua sarcina asupra instanțelor de judecată în privința cauzelor de divorţ şi va avea drept efect creșterea calității actului justiției în rezultatul diminuării ponderii acțiunilor, diminuarea cheltuielilor suportate de persoanele care se adresează prin intermediul procedurii notariale necontencioase, se spune în nota la proiect. Potrivit secretarului de stat al Ministerului Justiției, Nicolae Eșanu, această prevedere nu-i obligă pe cetățeni să își desfacă căsătoria exclusiv la notar. Au existat mai multe reticențe din partea Agenției Servicii Publice, dar desfacerea căsătoriei prin încheiere notarială va permite părților să soluționeze, în același timp, și verificarea condițiilor contractului matrimonial, probleme ce țin de plata indemnizației de întreținere pentru copii, stabilirea domiciliului copilului, partajarea patrimoniului comun, a menționat secretarul ministerului. O altă atribuție suplimentară a notarilor se referă la efectuarea înregistrărilor și mențiunilor referitoare la rezervarea înstrăinării legate de publicitatea imobiliară, ce vor fi exercitate prin intermediul Registrului bunurilor imobile. După autentificarea actului juridic, contractului sau eliberarea certificatului notarial la un drept susceptibil de înregistrare în Registrul bunurilor imobile, notarul va efectua, prin aplicarea semnăturii electronice, notarea actelor de dispoziție în Registru. De asemenea, la cerere, notarul va putea înregistra în Registrul garanțiilor reale mobile: gajul bunurilor mobile, radierea acestuia, preavizul de exercitare a dreptului de gaj, leasingul financiar și alte drepturi de garanție a bunurilor mobile. Implementarea proiectului de lege nu presupune alocări financiare din contul mijloacelor bugetare.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Parlamentul Republicii Moldova

2920 vizualizări

Data publicării:

28 Septembrie /2018 11:02

Domeniu:

Noutăți | Notar

Etichete:

Notar | activitate | proiect de lege | parlamentul RM

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon