10
07 2020
8478

Determinarea obligațiilor fiscale din 1 ianuarie 2021

Art. VII (pct.8 și 19) din Legea nr.60  privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative va fi pus în aplicare din 1 ianuarie 2021. Amintim, prevederile respective vizează redistribuirea poverii fiscale între angajat și angajator: salariații vor achita primele de asigurare obligatorie de asistență medicală (PAM), iar patronii – contribuțiile de asigurare socială (CAS).
 

 

Aceste modificări necesită revizuirea unor norme actuale prevăzute în Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 697/2014,  dar și în anexele nr. 1 (Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice și persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător) și nr.2 (Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor fizice rezidente cetățeni ai Republicii Moldova) la HG nr.693/2018  cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit.

 

 
Proiectul modificărilor și completărilor respective este elaborat de Ministerul Finanțelor și propus pentru consultări publice.

 

 
Conform notei informative a documentului, se impune abrogarea normelor ce vizează dreptul la deducere a  PAM din impozitul pe venitul persoanelor juridice și fizice ce practică activitate de întreprinzător, în condițiile în care acestea au devenit obligație fiscală a angajatului. În același sens, se propune ca la stabilirea bazei impozabile a impozitului pe venitul persoanelor fizice cetățeni ai RM să nu fie luate în considerare contribuțiile individuale de asigurări sociale de stat obligatorii, întrucât obligația de plată a acestora revine angajatorului.
 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.