Știri

Dezvoltarea capacităților pentru desfășurarea investigațiilor financiare

În Monitorul Oficial de astăzi a fost publicat Planul de acțiuni pe anii 2018-2019 cu privire la implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a criminalității organizate pe anii 2011-2019. Planul conține circa 50 de acțiuni, ce vor fi realizate din contul mijloacelor prevăzute în bugetele autorităţilor responsabile, precum şi din alte surse, conform legislaţiei în vigoare. Acțiunile propuse pentru implementarea strategiei vizează conclucrarea autorităților cu societatea civilă, informarea cetățenilor, dezvoltarea investigațiilor financiare etc. Astfel, se vor depune eforturi pentru susținerea programului național cu caracter de prevenire prin informarea societății civile despre efectele criminalității organizate, cu mediatizarea celor mai relevante cazuri. O altă acțiune se referă la colaborarea internatională și anume - coordonarea investigațiilor comune cu autoritățile judiciare și polițienești din statele europene, în baza acordurilor bilaterale, prin intermediul Biroului Național Central Interpol, Punctului Național Focal Europol, Centrului SudEst European de Aplicare. Se va pune un accent deosebit asupra îmbunătățirii nivelului de pregătire și specializare a personalului din structurile de combatere a crimei organizate prin instruirea ofițerilor de investigații ܈și de urmărire penală. Totodată, în curriculumul Academiei „Ștefan cel Mare” va fi introdusă disciplina „Activitatea de urmărire penală”, a compartimentului „Particularitățile efectuării urmării penale la cercetarea infracțiunilor săvârșite de către un grup sau organizație criminală”. Vor fi îmbunătățite și capacitile analitice, de investigații financiare paralele și de urmărire penală în scopul implementării eficiente a legislației naţionale care transpune directivele europene. Acțiunile vor mai viza și promovarea unui Internet mai sigur pentru copii prin intermediul consilierilor on-line și încurajarea raportărilor prin portalul informațional www.siguronline.md. Implicarea sistematică a ofițerilor de legătură în schimbul de date și informații operative dintre autoritățile naționale și cele străine, efectuarea analizei cauzelor și condițiilor ce favorizează crearea și activitatea grupurilor și organizațiilor criminale, eficientizarea activităților de prevenire și combatere a fabricării și punerii în circulație a semnelor bănești și a altor mijloace de plată false la fel se regăsesc în planul de acțiuni. Strategia națională de prevenire și combatere a criminalității organizate, elaborată pentru anii 2011-2019, are ca scop reducerea riscului extinderii fenomenului infracţional, în special, al celui organizat, obiectivele fiind dezvoltarea instituţională şi operaţională în vederea asigurării compatibilizării cu structurile europene, modernizarea capacităţii manageriale, consolidarea capacităţii instituţionale a angajaţilor în domeniu, armonizarea legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar, prevenirea şi combaterea infracţiunilor din sfera criminalităţii organizate, dezvoltarea cooperării interinstituţionale, precum și internationale, în lupta împotriva criminalităţii organizate.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

1220 vizualizări

Data publicării:

02 Februarie /2018 14:00

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

crime | prevenire a fraudelor | capacitate | coruptie | colaborarea internationala | combaterea criminalitatii | plan de actiuni

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon