Știri

Digitizarea relațiilor de muncă și a procedurilor administrative

Angajatorul și salariatul ar putea să încheie, să modifice și/sau să înceteze contractul individual de muncă prin schimbul de documente electronice, cu utilizarea semnăturii electronice avansate calificate. Contractul individual de muncă semnat electronic va fi similar documentului pe suport de hârtie, semnat cu semnătură olografă.
 
Ministerul Economiei și Infrastructurii, cu suportul Consiliului Economic și a donatorilor internaționali, a elaborat și propune spre consultare publică proiectul de lege privind modificarea unor acte normative. Este vorba despre pachetul de legi ce se referă la digitizarea economiei naționale.

 

Proiectul este propus în contextul crizei pandemice COVID-19 și are ca scop facilitarea interacțiunii la distanță între Guvern, comunitatea de afaceri și consumatori. Autorii propun ca înștiințarea/aducerea la cunoștință a salariatului a unui document/act/fapt ce vizează relațiile de muncă să fie efectuată prin orice modalitate care permite confirmarea recepționării, nu doar „sub semnătură”.

 

Potrivit notei informative, în contextul pandemiei, obligativitatea semnăturii olografe presupune riscuri aferente contactului fizic între persoane. Totodată, această modificare ar reduce și costurile părților ce implică deplasările aferente semnării acestor acte.

 

Astfel, ar putea fi aduse la cunoștință salariatului, prin metode electronice sau orice altă modalitate care permite confirmarea recepţionării, toate acțiunile ce țin de perfectarea actelor la angajare (ordinul, dispoziția, decizia), transferul la o altă muncă, concedierea sau reducerea statelor de personal în cazul lichidării unității, restabilirea la locul de muncă, atragerea la muncă suplimentară, regulamentul intern etc.

 

Proiectul mai prevede modificări și la Codul administrativ. Astfel, este propus ca realizarea procedurii administrative prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare să devină obligatorie în toate cazurile când aceste mijloace pot fi aplicate, cu excepția cazurilor când legea stabilește altfel. Totodată, împuternicirile reprezentantului în procedura administrativă, pe lângă procură, ar putea fi consemnate și în baza semnăturii electronice. 

 

În același timp, se prevede completarea Codului administrativ cu un articol ce va reglementa notificarea prin mijloace electronice de comunicare, care permit confirmarea recepționării acesteia și va fi echivalentă cu notificarea prin poștă convențională cu scrisoare recomandată. Confirmarea recepției notificării emisă în mod automatizat de sistemul informațional sau alt mijloc de comunicare electronică dedicat probează notificarea.

 

Reamintim că acest proiect a fost examinat anterior pe platforma Consiliului Economic, fiind elaborat ca urmare a aprobării de către MEI a Foii de parcurs pentru impulsionarea procesului de digitizare a economiei naționale și dezvoltare a comerțului electronic

 

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Economiei

791 vizualizări

Data publicării:

20 Octombrie /2020 08:00

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

legislatia muncii | digitizare | proiect de lege | monitorul.fisc.md

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon