02
11 2021
317

Efectul monitorizării prin prisma Programului de conformare

În baza analizei riscurilor de neconformare fiscală, comerțul cu amănuntul, cu ridicata, dar și cel electronic; serviciile de înfrumusețare/îngrijire și sănătate; serviciile imobiliare; industria extractivă; fabricarea mobilei; activitatea de transport, întreținerea și repararea autovehiculelor, precum și agricultura rămân genurile de activitate monitorizate de autoritatea fiscală în scopul majorării nivelului de conformare a contribuabililor la declararea şi plata obligațiilor fiscale.
 
Rezultatele monitorizării contribuabililor prin prisma Programului de conformare a contribuabililor pentru trimestrul III al anului 2021 este publicat de Serviciul Fiscal de Stat.

 

Potrivit documentului, efectul monitorizării domeniilor enumerate supra este esențial. Astfel, suma obligațiilor calculate în BNP de către contribuabilii vizați a sporit cu 19% față de trimestrul III al anului precedent (până la 709,67 mil. lei), iar suma obligațiilor fiscale achitate – cu 27% (cu peste 149,42 mil. lei) comparativ cu perioada similară a anului precedent.

 

Și ponderea impozitelor și taxelor calculate la un leu vânzări este în creștere. Astfel, pentru contribuabilii înregistrați în calitate de subiecți ai impunerii cu TVA aceasta a sporit cu 28% sau cu 0,0207 lei (de la 0,0729 lei în lunile ianuarie-septembrie 2021 până la 0,0936 lei pentru aceeași perioadă în anul curent), iar ponderea impozitelor și taxelor achitate la un leu vânzări s-a majorat cu 30% (de la 0,0696 lei până la 0,0905 lei). Totodată, este constatată majorarea cu 19% a restanței contribuabililor monitorizați la plățile în BPN (cu circa 3,75 mil. lei).

 

Conform datelor publicate, la entitățile supuse monitorizării în perioada de raportare s-a majorat și salariul mediu lunar. Dacă pentru ultima lună din anul 2020 angajatorii au declarat salarii medii de 2614 lei, la situația din 30 septembrie 2021 suma declarată a acestuia constituia 3045 lei, creșterea fiind cu 16%. Cea mai mare majorare a salariilor medii este înregistrată la agenții economici ce prestează servicii de înfrumusețare/îngrijire și sănătate (cu 30%), cu câte 22% au fost mai mari salariile în domeniile de fabricarea mobile și industria extractivă, iar cea mai mică creștere s-a constatat în domeniul comerțului electronic (cu 3%).

 

SFS urmează în continuare să promoveze activitatea privind conformarea agenților economici prin întreprinderea acțiunilor și măsurilor prevăzute în Programul de conformare prin identificarea, prioritizarea și monitorizarea continuă a riscurilor de neconformare a contribuabililor incluși în Program, conchide autoritatea fiscală.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.