23
02 2021
1027

Entitățile vor declara procurarea mijloacelor de transport de către persoanele fizice

Serviciul Fiscal de Stat propune spre consultare proiectul de modificare a prevederilor Ordinului nr. 427/2018 cu privire la stabilirea modului, structurii și termenilor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art. 92 și art.22611 din Codul fiscal. Amintim că acesta stabilește obligativitatea prezentării în adresa autorității fiscale a informațiilor și notelor informative de către 14 subiecți ai declarării (instituțiile financiare, companiile turistice, companiile de asigurare, BNM, birourile istoriilor de credit, executorii judecătorești, agenți economici etc.).
 

Redacția actuală documentului prevede că, în col.12 „Valoarea tranzacţiei" din anexa nr. 6, în pct.3 se indică suma tranzacţiei în moneda naţională, iar în cazul  contractelor în care valoarea tranzacției este specificată în valută străină se indică codul valutei. Prin proiect se propune ca, în cazul contractelor încheiate în valută străină, să fie indicată suma tranzacției în valuta respectivă, cu indicarea codului valutei.

 

De asemenea, se propun modificări în anexa nr. 10 ce vizează informaţia prezentată de persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător, cu excepția deținătorilor de patente de întreprinzător și a persoanelor ce practică activitate independentă privind cheltuielile efectuate de către persoanele fizice la procurarea mijloacelor de transport, art. 22611 alin. (5) lit. h) din CF.

 

Astfel, entitățile vor prezenta informația privind cheltuielile efectuate de către persoanele fizice la procurarea mijloacelor de transport de la agentul economic, valoarea cărora depăşeşte cumulativ suma de 300 mii lei, inclusiv dobânda de leasing, comisioane, asigurare și alte cheltuieli suportate de persoanele fizice cetățeni, plătitorii de facto, conform actelor translative de proprietate, indiferent dacă acesta figurează sau nu în calitate de cumpărător nominal.

 

Conform proiectului, prevederile acestuia vor intra în vigoare la data publicării în MO, fapt despre care vom informa utilizatorii noștri.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.