07
07 2020
1865

Evidența ECC va fi realizată în mod automatizat

Evidența echipamentelor de casă și control (ECC) va fi realizată de subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în mod automatizat prin intermediul Sistemului informațional al SFS (SISFS), cu utilizarea informației din Registrul de evidență a echipamentelor de casă și de control întocmit manual în fiecare subdiviziune SFS prin completarea indicatorilor respectivi. Evidenţa sigiliilor de protecție se efectuează în mod automatizat prin SISFS cu utilizarea informației din Condica de înregistrare a MCC/IF recepționate/restituite de către centrul de asistență tehnică.
 
Serviciul Fiscal de Stat a elaborat proiectul  ordinului privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și control.

 

Documentul are drept scop instituirea noii proceduri de înregistrare a echipamentelor de casă și de control, care vine să faciliteze și să optimizeze procedura de fiscalizare, sigilare și modul de înregistrare a ECC, prin înlăturarea necesității contribuabilului de a se deplasa la subdiviziunea SFS.

 

Astfel, contribuabilul stabilește individual numărul de echipamente de casă și de control necesare activității în unitatea structurală respectivă. Acesta va respecta modul stabilit de înregistrare /reînregistrare de stat și de desfășurare a activității de întreprinzător, precum și va declara la subdiviziunea SFS la care se deservește unitățile structurale care-i aparțin.

 

Contribuabilul, în toate cazurile în care utilizarea MCC/imprimante fiscale (IF) este temporar imposibilă, este obligat să întrerupă activitatea sau să reorganizeze lucrul în continuare, eliberând plătitorilor bonuri de plată. În Registrul MCC/IF se consemnează data, ora și cauza care a determinat întreruperea aplicării acesteia.

 

Proiectul prevede și modalitatea de aplicare a sigiliilor de protecție pe mașinile de casă și control/imprimatele fiscale.

 

Sigiliul furnizorului se va livra cu un sigiliu transparent autocolant, care reprezintă o peliculă transparentă de formă dreptunghiulară cu o suprafață mai mare, care se va aplica peste sigiliul de protecție al furnizorului pentru a asigura o durabilitate mai mare. Sigiliile de protecţie pentru MCC/IF de tip sigiliu furnizor/sigiliu fiscal conţin un şir de elemente de protecţie.

 

Sigiliile de protecţie se imprimă pe folie de staniol de tip hologramă sau pe material cu suprafaţă mată sau lucioasă de culoare albă cu un strat de polimer. Partea verso conţine adeziv acrilic pe bază de solvent care conferă rezistenţă la diferite tipuri de diluanţi, raze UV şi la învechire, având o durabilitate de minim 5 ani de la data aplicării pe suport.

 

Odată cu intrarea în vigoare a acestui ordin, MCC/imprimantele fiscale se vor sigila de către furnizor/centrul de asistență tehnică prin aplicarea sigiliului furnizorului pe carcasa MCC,  atât în locurile prevăzute pentru aplicarea sigiliului furnizorului, cât și în locurile prevăzute pentru aplicarea sigiliului fiscal. MCC sigilate până la intrare în vigoarea a noului document nu urmează a fi resigilate.

 

Propunerile și recomandările asupra proiectului pot fi remise la adresa irina.reahovscaia@sfs.md până la 9 iulie 2020.

 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.