28
05 2019
805

Executarea BASS și FAOAM în primele 4 luni ale anului curent

În primele patru luni ale anului curent, veniturile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) au constituit 7840,3 mil. lei, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor. Comparativ cu perioada respectivă a anului trecut, acestea sunt mai mari cu 18,5%. Astfel, circa 54,6 % sau 4 280,8 mil. lei le-a revenit veniturilor proprii, iar transferurile primite de la bugetul de stat au constituit 3 559,5 mil. lei, fiind în creștere cu 36,4% față de aceeași perioadă a anului trecut. Partea de cheltuieli și active nefinanciare a fost executată în sumă de 7 472,9 mil. lei, cu 19,1% mai mult comparativ cu perioada similară a anului 2018. Executarea BASS la finele lunii aprilie a anului 2019 s-a încheiat cu un sold bugetar în sumă de 367,4 mil. lei. Soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetului asigurărilor sociale de stat, comparativ cu începutul anului, s-au majorat cu 23,0 mil. lei și, la situația din 30 aprilie 2019, au constituit 386,8 mil. lei. Bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul 2019 a fost aprobat la venituri în sumă de 21732772,1 mii de lei şi, la cheltuieli, în sumă de 21732772,1 mii de lei. În același timp, în primele patru luni ale anului curent, veniturile totale ale fondurilor asigurării obligatorii de asistență medical (FAOAM) au constituit 2 013,8 mil. lei, fiind mai puțin cu 8,2% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Circa 76,6% din această sumă sau 1 541,9 mil. lei au constituit veniturile proprii, iar de la bugetul de stat au fost primite transferuri în sumă de 471,9 mil. lei. Cheltuielile și activele nefinanciare au constituit 2 163,8 mil. lei, fiind în creștere cu 12,0% față de primele perioada ianuarie-aprilie 2018. Executarea FAOAM s-a încheiat cu un sold bugetar în sumă de 150,0 mil. lei. Totodată, soldurile mijloacelor bănești în conturile fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, comparativ cu începutul anului s-au micșorat cu 150,0 mil. lei și, la situația din 30 aprilie 2019, au constituit 253,0 mil. lei. Reamintim că FAOAM pe anul 2019 a fost aprobat la venituri în sumă de 7326030,0 mii de lei şi la cheltuieli în sumă de 7526030,0 mii de lei, сu un deficit în sumă de 200000,0 mii de lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.