14
07 2017
666

Facilităţi pentru contribuabilii din Dubăsari

Prin derogare de la prevederile art. 90 din Codul fiscal, nu se va reține în prealabil, ca parte a impozitului pe venit în mărime de 7% din plățile efectuate în folosul rezidentului zonei economice persoană fizică de la comercializarea mărfurilor produse de către acestea. Prevederea dată se va aplica asupra persoanelor din localităţile din stânga Nistrului ale raionului Dubăsari. Persoanele specificate la art. 90 din Codul fiscal prezintă subdiviziunii teritoriale a Serviciului Fiscal de Stat și beneficiarilor acestor plăți dări de seamă și informații în modul prevăzut la art. 92 alin. (2) – (4) din Codul fiscal, cu reflectarea în ele a plăților efectuate în folosul rezidenților zonei economice. Ministerul Finanțelor a elaborat un proiect de lege ce a fost propus spre consultare publică și se referă la modificarea art. 3 din Legea privind instituirea unor măsuri suplimentare de susţinere a activităţii de întreprinzător desfăşurate în localităţile din stânga Nistrului ale raionului Dubăsari. Proiectul în cauză are drept scop aducerea în concordanță a condițiilor de înregistrare în calitate de plătitor al T.V.A. a contribuabililor care desfășoară activitate de întreprinzător în localităţile din stânga Nistrului ale raionului Dubăsari cu cele stabilite în Codul fiscal. În nota proiectului se menționează că potrivit prevederilor art. 112 alin. (2) din Codul fiscal, în redacția Legii nr.71 din 12 aprilie 2015, subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător are dreptul să se înregistreze în calitate de contribuabil al T.V.A. dacă el preconizează efectuarea livrărilor impozabile de mărfuri sau servicii. Totodată, potrivit redacției actuale a art. 3 alin. (2) din Legea nr.39-XVI din 02 martie 2006,rezidentul zonei economice are dreptul să se înregistreze benevol ca contribuabil al T.V.A. dacă el, într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări de mărfuri producţie proprie şi/sau servicii în sumă ce depăşeşte 50 mii lei, cu excepţia livrărilor scutite de T.V.A. Astfel, prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr.39-XVI din 02 martie 2006 stabilesc condiții mai nefavorabile pentru contribuabilii care desfăşoară activitate de întreprinzător în localităţile din stânga Nistrului ale raionului Dubăsari, se specifică în proiect. Din acest considerent, se propun amendamente, care să egaleze condițiile de înregistrare în calitate de contribuabil al T.V.A a agenților economici care activează în localităţile din stânga Nistrului ale raionului Dubăsari cu cele stabilite în Codul fiscal.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.