Știri

Facilitarea comerțului obţine un plan naţional

Peste 90 de acțiuni și 14 autorități implicate vor asigura facilitarea comerțului în următorii 5 ani. Ministerul Economiei și Infrastructurii propune spre consultare publică proiectul Planului național de acțiuni în domeniul facilitării comerțului pentru perioada 2017-2020. Documentul a fost realizat ca urmare a asumării de către Guvern în Programul de activitate pentru anii 2016-2018 a priorității de dezvoltarea economică și sporire a competitivității, precum și a transpunerii prevederilor din Legea pentru acceptarea protocolului de la Marrackech privind constiuirea Organizației Mondiale a Comerțului. Potrivit notei informative a proiectului, principalele domenii de intervenție incluse în plan sunt : • Accesul la informație, asigurarea transparenței în reglementarea comerțului: trade Portal, ghiduri, pagini web ale autorităților, puncte de informare, consultări în procesul decizional • Asigurarea predictibilității regulilor de desfășurare a comerțului: notificări, decizii prealabile, proceduri reglementate de rețineri, testări, taxe aplicabile comerțului, sancțiuni aplicabile și adecvateSimplificarea procedurilor administrative aplicabile comerțului: proceduri simplificate de vămuire, livrări urgente, mărfuri perisabile, implementarea ghișeului unic pentru comerț, implementarea NCTS (sistem de tranzit electronic)Implementarea tehnologiilor informaționale moderne în procedurile de control de stat al comerțului și automatizarea proceselor de interacțiune cu businessul: up-grade ASYCUDA, dezvoltarea vămuirii electronice, implementarea procedurilor electronice la alte agenții (ANSA, ANTA), folosirea documentelor electronice • Îmbunătățirea infrastructurii necesare realizării sau controlului comerțului extern. O atenție deosebită se va acorda modernizării operațiunilor vamale în derularea tranzacțiilor transfrontaliere, asistența financiară pentru acest domeniu fiind estimată la circa 68 mil. euro. Se preconizează dezvoltarea punctelor de trecere a frontierei și modernizarea infrastructurii vamale, dar și asigurarea cu instrumente și mecanisme moderne și securizate de procesare automatizată a tranzacțiilor (risk management, audit post-vămuire, schimb de date cu autoritățile vamale etc). Un alt factor important în asigurarea acordului privind Facilitarea Comerţului este consolidarea capacităților și eficiența Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, pentru care se va veni cu un suport financiar 12,9 mil. euro. Ponderea cea mai mare a suportului pentru ANSA vor constitui investițiile de infrastructură – construirea a cel puțin 2 puncte de control fitosanitar și sanitar veterinar conform normelor EU la punctele de trecere a frontierei. De asemenea, de modernizare va avea parte și Centrul Național de Acreditare MOLDAC, unde vor avea loc o serie de instruiri ale personalului, precum și extinderea competeței MOLDAC pe noi domeniii de acreditare. Planul prevede revizuirea și modificarea regulilor existente privind importul mărfurilor perisabile pentru a permite eliberarea lor în afara orelor normale de lucru ale vămii, acordarea priorității acestor mărfuri la programarea examinărilor, depozitarea lor în condiții adecvate pentru păstrare etc. De asemenea se propune ca autoritățile să fie obligate de a oferi importatorului o explicație în scris, la cerere, atunci când există o întârziere semnificativă în eliberarea mărfurilor. O altă acțiune ține de implementarea Programului TWINNING privind Ghişeului Unic la Serviciul Vamal, ANSA, ANTA și Poliția de Frontieră. Planul mai prevede măsuri ca: • Organizarea campaniilor media și a atelierelor de mobilizare pentru familiarizarea comercianților cu DCFTA și implicațiile acestuia • Extinderea declarării electronice pentru toate procedurile și regimurile vamale • Elaborarea proiectului noului Cod Vamal și aprobarea acestuia • Instituirea unui sistem adecvat de testare, instruire, licențiere, acreditare și monitorizare a caselor de expediție(expeditorilor) • Realizarea acțiunilor pentru elaborarea și implementarea Sistemului național de informare și comunicare pentru supravegherea pieței – categoria produse nealimentare. Costul total al acțiunilor propuse în Planului național de acțiuni în domeniul facilitării comerțului pentru perioada 2017-2020 nu este specificat , dar se menționează că implementarea acțiunilor va fi asigurată din bugetul autorităţilor desemnate drept responsabile, precum şi cu suportul financiar al partenerilor externi.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

831 vizualizări

Data publicării:

14 Noiembrie /2017 11:37

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon