18
07 2017
1462

Facilități fiscale și vamale pentru proiecte de asistență tehnică și investițională în derulare

Modificările și completările operate de Executiv în anexele nr. 1 și nr. 2 ale Hotărârii Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010, au intrat în vigoare, fiind publicate în Monitorul Oficial din 14 iulie. Hotărârea nominalizată se referă la modul de aplicare a cotei 0 a TVA la livrările de mărfuri și servicii, efectuate pe teritoriul țării și de acordare a facilităților fiscale și vamale pentru proiectele de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale, la care Republica Moldova este parte. Astfel, Serviciul Vamal, în conformitate cu legislația națională, va vămui mărfurile importate în cadrul a șapte proiecte de asistență tehnică și investițională, care se implementează în Moldova, fără perceperea TVA, accizelor, taxelor vamale și taxei pentru efectuarea procedurilor vamale. Este vorba de „Programul de extindere a educației antreprenoriale”, realizat de Junior Achievement Moldova, proiectul „Promovarea unei Moldove europene prin implicarea cetățenilor", susținut de Departamentul de Stat al SUA și realizat de Centrul pentru drepturile omului CREDO, proiectul „Susținerea sectorului justiției”, susținut de Asociația obștească American Bar Association, proiectul de renovare a sistemului de încălzirea liceului teoretic „Tudor Zanet” din comuna Congaz și proiectul de extindere a sistemului de canalizare în comuna Ghidighici, ambele finanțate de Ambasada Japoniei la Chișinău. De asemenea, facilitățile vamale și fiscale vor fi aplicate și în cadrul proiectului „Facilitarea implicării active a societăți civile în dialogul politicilor agrorurale", finanțat de Delegația Uniunii Europene în Moldova, ai căror beneficiare sunt Federația Națională a Fermierilor din Moldova și ”Agroinform”. Cel de-al șaptelea proiect este cunoscut sub denumirea „Impactul dialogului social asupra migrației de muncă în Moldova, Belarus și Ucraina”, susținut financiar de Secretariatul Comitetului directorilor al Forumului societăți civile din cadrul Parteneriatului Estic.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.