22
11 2018
559

Facilități fiscale și vamale pentru proiecte noi

Lista proiectelor de asistență tehnică în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxele vamale, taxele pentru efectuarea procedurilor vamale, taxele pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, precum şi a scutirii de TVA cu drept de deducere pentru mărfurile și serviciile destinate acestora, va fi actualizată. Cabinetul de miniștri a aprobat ieri, 21 noiembrie 2018, un proiect de hotărâre de Guvern ce prevede completarea anexei nr.1 din Hotărârea nr. 246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică şi investițională în derulare. Astfel, Lista urmează a fi completată cu un șir de proiecte de asistență externă, printre care: • Analiza Impactului de gender, social și mediu, inclusiv elaborarea Planului de Management și Sustenabilitate a zonei orașului Cantemir, instituția implementatoare fiind Agenția de Dezvoltare a Austriei Ecologie Expert SRL • Consolidarea cadrului instituțional al Republicii Moldova în domeniul migrației și dezvoltării (faza a II-a), instituția implementatoare - Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare • Prevenirea cancerului cervical în Moldova, instituții implementatoare - Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, IMSP Institutul Mamei și Copilului, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” • Asistență tehnică Băncii Naționale a Moldovei, instituții implementatoare – VEGA, Serviciul de Voluntariat al Serviciilor Financiare, Corpul voluntarilor de prestare a serviciilor financiare (FSVC) • Colectarea selectivă a deșeurilor în grădina Botanică, instituții implementatoare Agenția Slovacă pentru Cooperare Internațională și Dezvoltare, Grădina Botanică • Efectuarea studiului de fezabilitate a comunicării electronice între registrele naționale ale Republicii Moldova, instituții implementatoare – DATAB Consult ltd, Ministerul Industriei și Comerțului al Republicii Cehe. În prezent în listă sunt incluse 213 proiecte.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.