30
08 2017
760

Finanţarea pe domenii va fi stabilită doar prin legea bugetară

Cotele procentuale sau sumele din buget pentru anumite domenii, sectoare sau programe, precum ar fi apărarea națională, știința și inovarea, teatrele și alte instituții de creație, vor fi stabilite exclusiv prin Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale și nu prin alte acte normative, cum se practică în prezent. Prevederea este menționată în proiectul ce are drept scop aducerea în concordanță a 82 de acte normative cu Legea finanțelor publice. Propunerea vine în conformitate cu art.17 alin.(3) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale, care stipulează că „stabilirea prin alte acte normative decât legea bugetară anuală a unor sume sau cote procentuale din buget sau din produsul intern brut destinate anumitor domenii, sectoare sau programe, nu se admite”. Practica de a stabili anumite cote procentuale din PIB sau din buget pentru anumite sectoare se consideră una defectuoasă, care afectează negativ procesul bugetar și poate conduce la subminarea sustenabilității bugetului public național, se menționează în nota proiectului. În același timp, Legea bugetară anuală reprezintă mediul unic în care se planifică şi se repartizează resursele bugetare disponibile ale statului în corelare cu prioritățile politice ale Guvernului, ținându-se cont de performanța programelor de cheltuieli publice. Autorii consideră că schimbarea modalității de stabilire a respectivelor cote va spori eficienţa autorităţilor ce țin de calitatea managementului și utilizarea mai eficientă a resurselor publice. Proiectul de lege respectiv nu necesită efectuarea expertizei compatibilităţii cu legislaţia comunitară, deoarece nu are ca scop direct armonizarea cadrului normativ naţional la cel comunitar. Proiectul mai prevede abordarea integrată a bugetelor, precum și aducerea în concordanță a legislației cu noile terminologii și reguli de gestionare a veniturilor colectate de autoritățile bugetare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.