22
02 2019
2425

Formularul ONG 17 poate fi modificat

Sintagma profit/pierdere din anexa nr. 1 la formularul tipizat ONG17 va fi înlocuită cu termenul excedent net/deficit net, iar noțiunea venitul scutit de impozitare va fi substituită cu excedentul net scutit de impozitare. Ministerul Finanțelor propune spre consultări publice proiectul ordinului cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministrului Finanțelor nr.08 din 15 ianuarie 2018. Proiectul are drept scop perfecționarea prevederilor ce țin de formularul aferent Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale și modul de completare a acesteia. În acest sens, noțiunile utilizate în Declarație se propun a fi aduse în corespundere cu Indicațiile metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale. De asemenea, se propun modificări și în anexa nr. 2 la Ordin, care se referă la Modul de completare a declarației cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale. Astfel, pct. 8 prevede că, în rândul 0101, se va reflecta suma totală a veniturilor constatate în contabilitatea financiară conform prevederilor Indicaţiilor metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale, Standardelor Naționale de Contabilitate sau Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, după caz, care se determină ca suma conturilor din clasa „Venituri”. Se determină prin calculul: rând. 01011 + rând. 01012 + rând. 01013. În prezent, acest punct stipulează că în rândul dat se reflectă suma totală a veniturilor constatate în contabilitatea financiară, conform prevederilor SNC sau IFRS, care se determină ca suma conturilor din clasa „Venituri”, prin calculul: rând. 01011 + rând. 01012 + rând. 01013 + rând. 01014. Totodată, în rândul 01011 din anexă se va reflecta suma veniturilor organizaţiilor necomerciale aferente mijloacelor cu destinaţie specială, care includ: active şi servicii primite sau care urmează să fie primite sub formă de granturi, donaţii, alocaţii, asistenţă financiară sau tehnică, contribuţii ale fondatorilor şi membrilor, alte finanţări şi încasări, mijloace şi fonduri proprii, ale căror utilizare este condiţionată de realizarea unor misiuni speciale (programe, proiecte, etc). Astfel, se concretizează componența mijloacelor speciale. Concretizări se propun și în pct. 11, care exspus în următoarea redacție: ”În rândul 01013 se reflectă suma veniturilor aferente mijloacelor nepredestinate ale organizaţiilor necomerciale, contribuţiilor fondatorilor şi membrilor organizaţiei necomerciale, altor venituri şi cheltuieli cu excepţia celor din activitatea economică, a căror utilizare nu este condiţionată de realizarea unor misiuni speciale şi care nu pot fi atribuite la venituri aferente mijloacelor speciale.” În prezent, în rândul 01013 se reflect doar sumele altor venituri, cu excepţia veniturilor din activitatea economică. Proiectul poate fi consultat până la 26 februarie.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.