Știri

Formularul tipizat TV-25: condițiile de eliberare

Formularul tipizat TV-25 se eliberează pentru mijloacele de transport importate în Republica Moldova conform destinaţiei vamale import”, cu condiţia declarării şi achitării plăţilor vamale, precum și pentru mijloacele de transport supuse confiscării. Pentru eliberarea TV-25 este necesar de a prezenta: paşaportul tehnic cu inscripţia radierii din circulaţie a mijlocului de transport, actul ce confirmă legalitatea procurării mijlocului de transport și formularul tipizat TV-14. În cazul confiscării, vor fi prezentate actele prin care a fost supus confiscării mijlocul de transport (procesul verbal cu privire la contravenție, decizie asupra cazului de contravenție vamală etc.).

 

Serviciul Vamal propune spre consultare proiectul Ordinului de modificare a Ordinului directorului general al Serviciului Vamal nr.56-O/2008 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind vămuirea bunurilor trecute peste frontiera vamală a RM de către persoane fizice şi a unor formulare tipizate”.

 

Documentul precizează că, pentru mijloacele de transport importate, precum și pentru cele supuse confiscării, se eliberează formularul TV-25, pentru cele importate în condițiile Legii nr. 170/2018TV-24, iar pentru cele admise temporar – autorizația TV-26.

 

Astfel, în cazul mijloacelor de transport supuse confiscării, TV-25 se eliberează pentru mijlocul de transport neînmatriculat în Republica Moldova supus confiscării definitive, urmare a comiterii încălcărilor de către persoanele fizice și juridice și care reprezintă un document confirmativ pentru Agenția Servicii Publice în vederea înmatriculării acestora conform procedurii stabilite. Formularul tipizat TV-25 se eliberează de către Biroul vamal/Direcția investigare fraude vamale în raza căruia a fost supus confiscării definitive mijlocul de transport, la etapa de predare a acestuia către Serviciul Fiscal de Stat în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vânzare a bunurilor confiscate, fără stăpân, sechestrate uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune şi a comorilor.

 

Agentul constatator responsabil de transmiterea mijlocului de transport supus confiscării către SFS completează Formularul tipizat TV-25, cu semnarea și aplicarea ștampilei personale, în baza deciziei agentului constatator/hotărârii judecătorești definitive.

 

Exemplarul 1 al formularului tipizat TV-25 se va anexa la toate documentele aferente predării mijlocului de transport și se va transmite în adresa SFS, iar exemplarul 2 rămâne la organul vamal emitent.

 

Autorii consideră că modificările propuse vor permite încasarea suplimentară a mijloacelor bănești la bugetul de stat, deblocarea situației actuale cu privire la refuzul persoanelor fizice și juridice de a participa la procedura de achiziționare a bunurilor confiscate din motivul imposibilității de înmatriculare a mijloacelor de transport străine supuse confiscării speciale, eliberarea locurilor de păstrare a mijloacelor de transport confiscate,  gestionarea eficientă și simplificarea procedurii de lucru cu corpurile delicte supuse confiscării speciale.   

 

Recomandările pe marginea proiectului supus consultării publice pot fi remise până la 8 martie 2021, pe adresa electronică: andrei.gavrilov@customs.gov.md  

 

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Serviciul Vamal al Republicii Moldova

1361 vizualizări

Data publicării:

24 Februarie /2021 07:59

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

declaratie vamala | mijloace de transport | serviciu vamal | Proiect | monitorul.fisc.md | TV25

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon