18
04 2017
2049

Funcționarul fiscal – în serviciul contribuabilului

Serviciul Fiscal de Stat a publicat Programul de conformare voluntară a contribuabililor. Acesta conţine 4 capitole – Introducerea, Prefaţa, Aplicarea tratamentelor de conformare şi Rezultatele scontate. În program se constată că contribuabilii trebuie să-şi cunoască drepturile, obligaţiile şi consecinţele care vor rezulta din acțiunile de nerespectare a legislaţiei în vigoare, iar menţinerea încrederii în Serviciul Fiscal de Stat presupune informarea permanentă a contribuabililor privind politica şi strategia de dezvoltare a acestuia, pornind de la faptul că Serviciul Fiscal de Stat își desfășoară activitatea în spiritul sloganului ”Funcționarul fiscal – în serviciul contribuabilului!Obiectivele programului sunt:
  • Deservirea calitativă a contribuabililor;
  • Micşorarea presiunii asupra contribuabililor oneşti, care execută la timp şi în volum deplin obligaţiile fiscale;
  • Educarea şi instruirea contribuabililor în scopul promovării continue a spiritului de conformare voluntară utilizând în acest scop un şir de activităţi şi servicii de calitate expuse pe pagina oficială a SFS www.fisc.md/servicii.fisc.md;
  • Asigurarea sporirii nivelului de conformare fiscală.
În Program SFS stabileşte genurile de activitate cu gradul maxim de risc de neconformare fiscală pentru anul 2017. Acestea sunt agricultura, construcţiile, comerţul cu ridicata și cu amănuntul , întreţinerea şi repararea autovehiculelor. Pentru ca în aceste domenii să fie atinse obiectivele stabilite, vor fi elaborate Rapoarte de risc pe activităţi, alcătuite în baza datelor prezentate de înşişi contribuabili (dările de seamă, registre fiscale), de persoane terţe, inclusiv Ministerul Finanţelor, Serviciul Vamal, Biroul Naţional de Statistica, instituţiile financiare şi a altor informaţii de care dispune şi la care are acces Serviciul Fiscal de Stat şi care se supun analizei în conformitate cu principiile descrise în Normele metodologice privind determinarea și clasificarea riscurilor de conformare fiscală. În calitate de principalele riscuri au fost stabilite:
  • Achitarea salariului în plic
  • Neachitarea impozitelor şi taxelor (restanţe)
  • Diminuarea veniturilor obținute prin neflectarea în evidența contabilă a tuturor faptelor economice
  • Majorarea nejustificată a cheltuielilor suportate
  • Documentarea tranzacțiilor cu semne sporite de fictivitate.
De asemenea în Program sunt stabilite procedeele, măsurile şi acţiunile cu caracter de prevenire care vor fi aplicate de către SFS asupra contribuabililor. Din acestea fac parte contactarea contribuabilului, expedierea/înmânarea scrisorilor de conformare, organizarea şi desfăşurarea şedinţelor de conformare, efectuarea vizitelor fiscale, identificarea riscurilor din sectorul administrat. Nu lipsesc în Program nici tratamentele de conformare forţată pentru acei contribuabili, care se eschivează de la conformarea fiscală. Pentru această categorie sunt prevăzute controalele fiscale, aplicarea măsurilor de executare silită în cazul apariţiei restanţelor – conform art.194 din Codul fiscal, instituirea posturilor fiscale. SFS menţionează; că scopul principal al Programului este conştientizarea necesităţii conformării voluntare, că impozitele și taxele sunt preţul pe care îl plătim pentru a avea o societate prosperă, că veniturile din taxe şi impozite acoperă cea mai mare parte din cheltuielile publice şi că sistemul unei administraţii eficiente, fondate pe principiul de a plăti în funcţie de capacitate şi de a primi în funcţie de nevoi.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.