Știri

Garanții în caz de concedieri colective

Proiectul de lege ce prevede completarea Codului Muncii cu un nou articol care va reglementa garanțiile în cazul concedierilor colective a trecut de prima lectură a Parlamentului. Reamintim că Guvernul a aprobat o hotărârea de completare a Codului Muncii cu prevederi de obligare a angajatorilor de a oferi anumite garanții în caz de asemenea concedieri. Legea îi va obliga pe angajatori să informeze în scris reprezentanții salariaților despre motivele concedierilor preconizate, numărul și categoriile de salariați care vor fi concediați, perioada în cursul căreia vor avea loc disponibilizările, criteriile de selectare a salariaților care urmează a fi concediați și metoda de calcul a oricăror indemnizații aferente concedierii prevăzute în contractul colectiv de muncă sau în alt act normativ. În primul rând, angajatorul are obligația de a iniția consultări cu reprezentanții salariaților posibilitățile de a evita aceste concedieri sau de a reduce numărul salariaților afectați, precum și măsurile de atenuare a consecințelor concedierilor, cum ar fi, de exemplu, redistribuirea sau recalificarea salariaților disponibilizaţi. Angajatorul va mai fi obligat să remită Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă o notificare scrisă privind concedierile colective preconizate. ANOFM, la rândul său, va avea misiunea de a oferi asistență în vederea încadrării în câmpul muncii a salariaților ce urmează a fi eliberaţi, cu prezentarea oportunităților de angajare și recalificare. În același timp, articolul definește noţiunea de concedieri colective, acestea fiind cele efectuate de angajator din motive ce nu țin de persoana salariatului și care vizează, într-o perioadă de 30 de zile: • cel puțin 10 salariați în unitățile care încadrează în mod normal mai mult de 20 și mai puțin de 99 de salariați; • cel puțin 10% din numărul salariaților în unitățile în care numărul salariaților la sfârșitul lunii precedente lunii declanșării concedierilor se încadrează între 100 și 299 de salariați • cel puțin 30 de salariați în unitățile în care numărul salariaților la sfârșitul lunii precedente lunii declanșării concedierilor este de 300 și mai mulți salariați. Secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Anastasia Oceretnîi, a recunoscut că legislația națională deja prevede anumite modificări în acest sens. Convenția Colectivă din anul 2012 cu privire la criteriile de reducere în masă a locurilor de muncă stabilește condițiile în care concedierile pot fi considerate colective, precum și anumite obligații ce le revin angajatorilot, însă nu toți sunt semnatari ai Conveției, de aceea este nevoie de a stipula expres în Codul Muncii prevederea dată, pentru a-i proteja pe toți salariații, a explicat ea. Pentru lectura a doua a proiectului vor fi luate în calcul amendamentele propuse de deputați ce țin de atribuțiile sindicatelor, garanții suplimentare pentru angajați etc.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Parlamentul Republicii Moldova

1071 vizualizări

Data publicării:

10 Aprilie /2018 08:21

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon