Știri

Guvernul a aprobat Regulamentele privind evaluarea și reevaluarea imobilelor în scopul impozitării

Evaluarea și reevaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării cu utilizarea metodelor de evaluare de piață, prevăzute în două Regulamentele aprobate astăzi, 18 noiembrie 2020, în cadrul ședinței Cabinetului de miniștri, prezintă un concept absolut nou pentru Moldova. Odată cu intrarea documentelor în vigoare, va fi abrogată Hotărârea Guvernului nr. 1303/2004 despre aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării.
 
Autorii documentelor declară și condițiile ce au impus elaborarea proiectelor de Regulamentul privind evaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării și Regulamentul privind reevaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării (Regulamente). Printre acestea sunt extinderea termenului de finalizare a implementării noului sistem de evaluare a imobilelor, transformarea valorii estimate în scopul impozitării în valorile simbolice, care nu mai corespund valorilor de piață a bunurilor imobile, nu reflectă situația actuală pe piață imobiliară, nu servesc drept bază veridică pentru impozitarea imobilelor. În același timp, în ultima perioadă se denotă creșterea interesului proprietarilor imobilelor și participanților pe piața imobiliară în estimarea obiectivă a bunurilor în diferite scopuri. Se mai subliniază că reevaluarea în baza Regulamentelor elaborate va asigura consolidarea impozitului pe bunurile imobiliare, care este o sursă importantă de venituri fiscale ale bugetelor publice locale.
 
Deși evaluarea și reevaluarea bunurilor imobile conform legislației se efectuează de către organele cadastrale, proiectul aprobat prevede stabilirea unor interlegături între diferiți participanți ai procesului de evaluare și impozitare a bunurilor imobile: Ministerul Finanțelor, Agenția relații funciare și cadastru, Agenția servicii publice (Departamentul cadastru), Serviciul Fiscal de Stat, autoritățile publice locale, proprietarii bunurilor imobile și titulari ai altor drepturi patrimoniale asupra bunurilor imobile.
 
Un element nou pentru implementare este indexarea valorii bunurilor imobile, în funcție de dinamica prețurilor pe piață imobiliară, ceea ce va permite asigurarea nivelului just a valorii estimate în scopul impozitării.
 
Regulamentele aprobate stabilesc că reevaluării se vor supune bunurile imobile de toate tipurile pentru care au fost executate lucrările de evaluare în scopul impozitării, conform sistemului nou de evaluare expus în HG nr. 1303/2004.
 
Conform procedurii propuse, reevaluarea se va efectua o dată la 3 ani și se va executa în următoare consecutivitate:
  • anul 1 – bunurilor imobile cu destinație locativă (apartamente și alte încăperi izolate locative; case de locuit individuale, inclusiv construcții auxiliare și terenuri aferente; terenuri destinate construcțiilor locative); garajele individuale (cu ex. celor amplasate pe loturi pe lângă casă), din cooperative de construcții a garajelor, locurilor de parcare în cadrul blocurilor locative, loturilor din întovărășirile pomicole fără/cu construcții amplasate pe ele;
  • anul 2 – bunurile imobile cu destinație comercială și industrială (terenuri, construcții, încăperi, edificii), precum și a construcțiilor amplasate pe terenurile agricole folosite în activitatea economică și terenurile aferente acestora, care se utilizează în activitatea de întreprinzător;
  • anul 3 – terenurile cu destinație agricolă (fără construcții) și a grădinilor din extravilanul localităților; bunurilor imobile proprietate publică; bunurilor imobile cu destinație specială.
 
Regulamentele propun o clasificare a bunurilor imobile care urmează a fi evaluate și reevaluate. Astfel, se vor distinge următoarele categorii de bunuri imobile:
- cu destinaţie locativă, care includ construcţiile şi încăperile izolate destinate predominant locuirii permanente şi activităţilor complementare ei, precum şi terenurile pe care sunt amplasate sau urmează a fi amplasate astfel de construcţii;
- cu destinaţie comercială şi industrială la care sunt atribuite construcţiile şi încăperile izolate cu destinaţie nelocativă;
- cu destinaţie agricolă la care sunt atribuite terenurile agricole fără construcţii, terenurile agricole şi construcţiile amplasate pe ele şi folosite în activitatea economică (conform prevederilor Codului fiscal), plantaţiile perene, loturile întovărăşirilor pomicole şi construcţiile amplasate pe ele (căsuţe de vacanţă);
- cu destinaţie specială, inclusiv bunuri imobile ale sectorului energetic, ale gospodăriei comunale, ale transporturilor şi ale telecomunicaţiilor;
- alte bunuri imobile ce constituie obiecte ale evaluării şi care nu au intrat în categoriile menţionate supra, inclusiv obiectele social-culturale şi de învăţământ.
 
Este planificat că, în perioada anilor 2020-2023, reevaluarea va fi efectuată din sursele financiare ale Proiectului de înregistrare și evaluare funciară, finanțat in mijloacele creditului oferit de Banca mondială. Ulterior, urmează a fi elaborat un mecanism de finanțare continuă a lucrărilor date.
 
Hotărârea cu privire la aprobarea Regulamentelor va intra în vigoare la data publicării în „Monitorul oficial”. Documentul mai prevede că Agenția relații funciare și cadastru şi Agenția servicii publice vor întreprinde măsurile necesare în vederea aplicării prevederilor Regulamentelor și, în termen de 3 luni de la data publicării, îşi vor aduce actele normative în concordanță cu acestea.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

2744 vizualizări

Data publicării:

18 Noiembrie /2020 15:30

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

Bunuri imobile | regulament | evaluare | reevaluarea bunurilor imobile | guvern Moldova | monitorul.fisc.md

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon