21
06 2021
418

Guvernul: redistribuiri pentru evitarea blocajelor în activitatea instituțiilor publice

În urma analizei rezultatelor executării bugetului de stat în primele 5 luni și a estimării executării acestuia până la finele anului curent, efectele pandemiei COVID-19, precum și conform necesității evitării blocajelor în activitatea instituțiilor din cauza insuficienței de resurse identificate la unele programe de cheltuieli, Guvernul a aprobat redistribuirea unor alocații din bugetul de stat pentru anul 2021.
 
Hotărârea Guvernului nr.93 din 16 iunie curent privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2021 este publicată în ediția MO din 18 iunie.
 

Astfel, din contul economiilor formate în urma deservirii la costuri mai mici a valorilor mobiliare de stat convertite în anul curent vor fi operate redistribuiri de la serviciul datoriei de stat interne a alocațiilor în sumă de 7000,0 mii lei pentru plata sumelor indexate în anul 2021 ale deponenţilor Băncii de Economii. Insuficiența respectivă este determinată de creșterea numărului adresărilor beneficiarilor de indexare și estimarea achitării plăților până la finele anului, luând în considerare că, pe parcursul primelor cinci luni, astfel de cheltuieli au fost executate în sumă de 52,0 mil. lei, ceea ce constituie 74,3% din alocațiile prevăzute pentru anul curent.

 

De asemenea, în legătură cu creșterea numărului beneficiarilor de compensații de la bugetul de stat, a fost aprobată majorarea alocațiilor în cadrul Programului de stat „Prima casă” cu 2000,0 mii lei, precum și majorarea alocațiilor fondului de rezervă al Guvernului cu 25200,0 mii lei.

 

În același timp, se prevede diminuarea bugetului Ministerului Justiției cu 2661,4 mii lei din contul alocațiilor prevăzute pentru sistemul penitenciar și majorarea cu suma respectivă a bugetului Consiliului Superior al Magistraturii. Se redistribuie și 1000,0 mii lei de la Ministerul Economiei şi Infrastructurii către Cancelaria de Stat, pentru administrarea şi dezvoltarea SIA de gestionare şi eliberare a actelor permisive.

 

La Ministerul Finanțelor, în cadrul proiectului finanțat din surse externe „Modernizarea administrării fiscale (TAMP)”, se redistribuie suma de 794,9 mii lei de la alocațiile pentru procurarea mașinilor și utilajelor către cheltuieli de investiții capitale, pentru finalizarea proiectului Crearea noului site web al Serviciului Fiscal de Stat.

 

Redistribuirile de alocații se vor efectua în temeiul art.60 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale, care prevede redistribuirea, cu acordul Guvernului, a alocațiilor aprobate prin legea anuală a bugetului de stat, între autorități publice centrale și între subprogramele unei autorități, în volum de până la 10% din alocațiile bugetare aprobate.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.