06
08 2019
4049

Impozitul pe bunurile imobiliare. Întrebări şi răspunsuri

Cine sunt subiecţi ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare? Subiecţi ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare / impozitul funciar sunt persoanele juridice şi persoanele fizice rezidenţi şi nerezidenţi ai Republicii Moldova: a) proprietarii bunurilor imobiliare de pe teritoriul Republicii Moldova; b) arendaşii care arendează un bun imobiliar agricol proprietate privată, dacă contractul de arendă nu prevede altfel; c) deţinătorii drepturilor patrimoniale (drepturilor de posesie, de gestiune şi/sau de folosinţă) asupra bunurilor imobiliare proprietate publică de pe teritoriul Republicii Moldova; d) arendaşii sau locatarii bunurilor imobiliare ale autorităţilor publice şi ale instituţiilor finanţate de la bugetele de toate nivelurile; e) locatarii bunurilor imobiliare – în cazul contractului de leasing financiar; f) arendaşii sau locatarii bunurilor imobiliare proprietate privată a nerezidenţilor Republicii Moldova, dacă contractul de arendă/locaţiune nu prevede altfel (art.277 alin.(1) din Codul fiscal). Cine este subiect al impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare în cazul în care bunul imobiliar se află în proprietate comună în devălmăşie? În cazul în care, un bun imobiliar se află în proprietate comună în devălmăşie, subiect al impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare este considerat, în baza acordului comun, unul din proprietari (coproprietari). În acest caz toţi proprietarii (coproprietarii) poartă o răspundere solidară pentru îndeplinirea obligaţiilor fiscale (art. 277 alin. (4) din Codul fiscal). Poate fi recunoscut ca subiect al impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare persoana proprietarul unui bun imobiliar de pe teritoriul Republicii Moldova, care nu deţine un document ce ar confirma dreptul de proprietate asupra bunului imobiliar sau care nu şi-a înregistrat în modul cuvenit drepturile sale patrimoniale asupra bunului imobiliar? Da, proprietarul unui bun imobiliar de pe teritoriul Republicii Moldova, care nu deţine un document ce ar confirma dreptul de proprietate asupra bunului imobiliar sau care nu şi-a executat obligaţia de înregistrare a drepturilor sale patrimoniale asupra bunului imobiliar, poate fi recunoscut ca subiect al impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare, în condiţiile în care îşi exercită, de fapt, dreptul de posesie, de folosinţă şi de dispoziţie asupra acestui bun. (art. 277 alin. (2) din Codul fiscal). Cine este subiect al impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare în cazul contractului de leasing financiar? În cazul contractului de leasing financiar, subiect al impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare este locatarul bunurilor imobiliare (art. 277 alin. (1) lit.e) din Codul fiscal).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.