22
01 2021
1512

Impozitul pe bunurile imobiliare va fi achitat conform avizelor noi

În acest an persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător vor primi formulare noi ale avizelor de plată pentru achitarea impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar atât pentru plata impozitului pentru bunurile evaluate, cât și cele neevaluate în scopuri fiscale. Totodată, din anul curent nu vor mai fi expediate avizele de plată la taxa pentru  parcaj.  Ministerul Finanțelor a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul de modificare a Ordinului nr. 17/2020 cu privire la aprobarea formularelor tipizate ale Avizelor de plată. 
 
Necesitatea intervenției în formularele respective este dictată de punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.257/2020 cu privire la modificarea unor acte normative, inclusiv în Codul fiscal și în Legea nr. 1056/2000 pentru punerea în aplicare a titlului VI din CF ce țin de aprobarea altor termene de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare și a celui funciar, dar și excluderea prevederii de achitare a acestora cu reducere de 15%.
 
Amintim că, din anul 2021, achitarea impozitelor indicate,  în cazul bunurilor imobiliare ale persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător existente şi/sau dobândite până la data de 31 mai inclusiv a anului fiscal în curs, impozitul pe bunurile imobiliare se achită de către subiecţii impunerii la bugetele locale, conform amplasării obiectelor impunerii, nu mai târziu de data de 30 iunie a anului curent, iar dacă au fost dobândite după data de 31 mai inclusiv a anului fiscal în curs – nu mai târziu de data de 25 martie a anului următor anului de gestiune (art.282 din CF).
 
Menționăm că este modificat și termenul de achitare a impozitului pe bunuri imobile pentru persoanele juridice. Acestea vor prezenta Formularul BIJ17 până la 25 septembrie inclusiv a perioadei fiscale respective pentru imobilele luate la evidență anterior, iar pentru bunurile imobiliare dobândite după 25 septembrie – până la 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune. Obligațiile fiscale calculate vor fi stinse, respectiv, până la data de 25 septembrie sau 25 martie.
 
 
Prevederea conform căreia întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA achită impozitul pe bunurile imobiliare până la 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune, a rămas în vigoare.
 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.