18
06 2020
2871

Impozitul pe venit: noi prevederi pentru determinarea obligațiilor fiscale

Trei Regulamente ce țin de determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor fizice și juridice ce practică activitate de întreprinzător, dar și ale persoanelor fizice ce nu sunt antrenate în asemenea activitate vor fi modificate. Necesitatea de intervenție în actele respective este impusă de Legea nr.60  privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative.
 
Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul  hotărârii de Guvern cu privire la modificarea unor Hotărâri ale Guvernului, prin care sunt propuse ajustări, în contextul în care o parte din prevederile Legii nr.60 deja sunt puse în aplicare și vor intra în vigoare din 1 ianuarie 2021, la Regulamentele aprobate anterior.

 

Astfel, Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător (HG nr.693/2018) va prevedea că vor fi deductibile impozitele, cu excepția impozitului pe venit instituit în Titlul II din Codul fiscal, taxele, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii. Totodată, este prevăzută abrogarea secțiunii a 10-a din Regulament (deducerea cheltuielilor din investiţii).

 

De asemenea, se propune abrogarea din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor fizice rezidente cetățeni ai Republicii Moldova (anexa nr.2 la HG nr.693) a pct.36 (ține de deducerea cheltuielilor suportate în legătură cu obţinerea venitului din investiţii şi a venitului financiar atât în ţară, cât şi în străinătate) și a pct.50, care stipulează că sumele din care urmează a fi reţinut în prealabil impozitul la sursa de plată nu includ TVA şi alte plăţi obligatorii la buget.

Proiectul vine și cu redacția nouă a pct.35 din Regulament. Conform acesteia, contribuabilului i se va permite deducerea din venitul brut a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate în cuantumurile determinate conform legislației în vigoare în perioada fiscală respectivă, ținându-se cont de prevederile art.36 alin.6 din CF.

 

Vor fi modificate și prevederile Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări (HG nr.697/2014). 

 

Astfel, lista veniturilor impozabile ale angajaților va fi completată cu indemnizațiile achitate în cadrul șomajului tehnic și staționării (conform prevederilor ar. 80 și 801 din Codul muncii). Va fi revizuit (din 1 ianuarie 2021) și modul de calculare şi reţinere a impozitului pe venit, ținând cont de faptul că contribuţia individuală de asigurări sociale de stat obligatore va fi achitată din contul angajatorului. Respectiv, va fi modificat și modelul Fișei personale de evidență a veniturilor sub formă de salariu și a altor plăți efectuate de angajator, precum și a impozitului pe venit reținut din aceste plăți.

 

Conform documentului, unele prevederi ale proiectului vor intra în vigoare din date diferite: la 1 ianuarie curent, la momentul publicării și din 1 ianuarie 2021.

 

PP „Monitorul Fiscal FISC.md” va reveni asupra subiectului cu detalii suplimentare la diferite etape de promovare, aprobare și punere în aplicare a proiectului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.