05
07 2018
5244

Impozitul pe venit: trei regulamente noi

Pentru simplificarea modului de determinare a obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit pentru agenții economici, persoane fiizice, dar și nerezidenți, Guvernul a aprobat în cadrul şedinţei de ieri trei regulamente. Proiectul aprobat de Executiv prevede integrarea normelor întru-un singur document, fiind comasate 10 acte normative. Proiectele aprobate de Cabinetul de miniştri sunt: • Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător • Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor fizice rezidente cetățeni ai Republicii Moldova • Regulamentul cu privire la impozitul pe venitul nerezidenților. Pentru agenții economici regulamentul prevede majorarea plafoanelor maxime permise spre deducere a cheltuielilor pentru hrana și transportul organizat al angajaților. Astfel, cheltuielile deductibile vor spori de la 35 lei la 45 lei per angajat pe zi pentru hrană (fără TVA) iar pentru transportarea angajaţilor la/de la locul de muncă – de la 25 lei la 35 pe zi (fără TVA). Totodată, modificările prevăd posibilitatea deducerii cheltuielilor pentru organizarea procesului de ucenicie în cadrul învăţământului dual pentru programele de formare profesională a elevilor. În acest caz vor fi luate în calcul cheltuielile suportate de întreprindere pentru asigurarea cu materiale necesare procesului de instruire, remunerarea maiștrilor etc. Alt regulament vine cu răspunsuri privind modul de calculare, reținere și achitare la buget a impozitului pe venit pentru agenţii economici care efectuează plăți în favoarea nerezidenților. Modul de calculare și achitare a impozitului pe venit pentru persoanele fizice rezidente ce nu practică activitate de întreprinzător, dar şi de aplicare a scutirilor și deducerilor de care pot beneficia acestea, este stabilit de al treilea regulament. Ministerul Finanţelor consideră că aprobarea acestei decizii este o primă etapă în exercițiul de sistematizare a legislației fiscale, și o continuare a realizării angajamentele asumate față de contribuabili în asigurarea predictibilității, echității și clarității politicilor fiscale și vamale. Ca urmare a aprobării proiectului, vor fi abrogate: - Hotărârea Guvernului nr. 130 din 6 februarie 1998 „Cu privire la limitarea unor tipuri de cheltuieli permise spre deducere din venitul brut” - Hotărârea Guvernului nr. 483 din 4 mai 1998 „Cu privire la modul deducerii cheltuielilor legate de formarea rezervelor tehnice şi rezervelor matematice ale asigurătorului” - Hotărârea Guvernului nr. 484 din 4 mai 1998 „Cu privire la limitele cheltuielilor de asigurare ale agenţilor economici şi persoanelor fizice care practică activitatea de întreprinzător, permise ca deduceri de cheltuieli aferente activităţii de întreprinzător pentru scopuri fiscale” - Hotărârea Guvernului nr. 485 din 4 mai 1998 „Cu privire la modul şi cuantumul de deducere a cheltuielilor neconfirmate de contribuabili documentar” - Hotărârea Guvernului nr. 488 din 4 mai 1998 „Despre aprobarea Regulamentului privind modul de calculare a obligaţiilor fiscale în cazul efectuării operaţiunilor în valută străină” - Hotărârea Guvernului nr. 489 din 4 mai 1998 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de confirmare a donaţiilor pentru scopuri filantropice şi/sau de sponsorizare” - Hotărârea Guvernului nr. 490 din 4 mai 1998 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de divizare a veniturilor obţinute de către nerezidenţi din sursele din Republica Moldova şi a veniturilor obţinute peste hotarele ei” - Hotărârea Guvernului nr. 1390 din 24 noiembrie 2003 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul şi condiţiile scutirii de plata impozitului pe venitul obţinut de băncile comerciale din creditele acordate pe un termen de la 2 la 3 ani şi creditele pe termen de peste 3 ani” - Hotărârea Guvernului nr. 77 din 30 ianuarie 2008 „Cu privire la aprobarea unor regulamente” - Hotărârea Guvernului nr. 144 din 26 februarie 2014 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cuantumul şi criteriile de stabilire a cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului”. Publicaţia Periodică “Monitorul Fiscal FISC.md” va reveni cu detalii pe parcursul zilelor următoare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.