Știri

În ianuarie ISM a depistat 756 încălcări și abateri de la legislația muncii

Pe parcursul lunii ianuarie a anului 2022 inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM) au efectuat, sub aspectul respectării cerințelor legislației, 97 controale, dintre care 64 în domeniul raporturilor de muncă, 21 – a securității și sănătății în muncă, 11 – complexe și 1 – în domeniul migrației de muncă. Din numărul total de controale efectuate 56 au fost planificate (51 – în sectorul public și 5 – în sectorul real) şi 41 – inopinate (15 – în sectorul public și 26 – în sectorul real).
 
În rezultatul acțiunilor de inspecție au fost întocmite procese-verbale de control, în care au fost stabilite și consemnate 756 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative, inclusiv 500 – în domeniul raporturilor de muncă și 256 – în domeniul securității și sănătății în muncă. Activităţile întreprinse evidenţiază faptul că angajatorii comit cel mai frecvent încălcări ale normelor legale referitoare la stabilirea salariului și respectarea termenelor de plată a acestuia, precum și în organizarea activității de protecție și prevenire la nivel de unitate.
 
Astfel, pentru monitorizarea modului şi termenelor de achitare a salariilor au fost efectuate 14 controale la unități ce au admis restanţe și neachitarea altor plăți salariale în sumă de circa 3,9 mil. lei față de 1229 angajați. În acest context, inspectorii de muncă au întocmit procese-verbale de control, dar și planuri de remediere, fiind stabiliți termeni de lichidare a restanţelor salariale. Totodată, pentru admiterea restanțelor salariale a fost încheiat 1 proces-verbal cu privire la contravenție în temeiul art. 57 alin.1 din Codul contravențional pentru încălcarea intenționată a termenelor de plată a salariilor, indemnizaţiilor şi altor plăţi cu caracter permanent, stabilite prin lege, care a fost înaintat spre examinare instanței de judecată.
 
Suplimentar, în scopul depistării evaziunilor fiscale şi contracarării fenomenului „muncii la negru”, la 4 angajatori persoane juridice și 1 angajator persoană fizică au fost depistate 6 persoane, ce activau fără forme legale de angajare. Pentru prestarea muncii de către salariați fără a avea încheiat un contract individual de muncă în formă scrisă și utilizarea muncii nedeclarate, de către inspectorii de muncă au fost întocmite planuri de remediere pentru angajatorii persoane juridice.
Recomandăm să examinați cu regularitate rubrica noastră permanentă Legislația muncii.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Inspectoratul de Stat al Muncii RM

548 vizualizări

Data publicării:

17 Februarie /2022 07:57

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

ISM | legislatia muncii | control de stat

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon