24
02 2020
566

În luna ianuarie, la SFS au fost înregistrate peste 1500 de contracte de locațiune

Serviciului Fiscal de Stat continuă activitățile de aducere în cadrul legal a persoanelor fizice și juridice care oferă în chirie bunuri imobiliare. Acțiunile au drept scop asigurarea unui nivel înalt de conformare fiscală în domeniul vizat. Astfel, pe parcursul lunii ianuarie 2020, la Direcțiile deservire fiscală au fost înregistrate 1577 contracte de dare în locațiune/chirie/arendă a bunurilor imobiliare. Ca urmare a transmiterii în locațiune a bunurilor imobile și drept rezultat al înregistrării contractelor de către SFS, pe parcursul lunii ianuarie 2020 în buget au fost încasate venituri în sumă de 2,5 mil. lei, care au depășit veniturile încasate în perioada similară a anului precedent cu 0,7 mil. lei sau o creștere de 38,4 %. Totodată, în perioada de raportare SFS a continuat acțiunile de conformare și verificare a persoanelor fizice care transmit în locațiune bunuri imobiliare, fiind identificate 523 persoane fizice ce dau în locațiune/chirie bunuri imobile fără înregistrate contractelor conform legislației. Concomitent, au fost efectuate controale la 55 persoane fizice ce dau în locațiune bunuri imobiliare, fiind calculate în buget plăți de bază suplimentare în sumă de 27,1 mii lei, penalități – 1,2 mii lei și amenzi – 10,1 mii lei. SFS recomandă persoanelor care oferă în chirie bunuri imobiliare să se conformeze legislației fiscale și să achite impozitul pe venit în mărime de 7% din veniturile obținute. Suma impozitului urmează a fi achitată cel târziu la data de 2 a lunii curente sau în avans. În cazul în care contractul a fost încheiat după data de 2 a lunii, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Achitarea poate fi efectuată în orice bancă comercială sau oficiu poștal al Republicii Moldova. Notă: Cetățenii care dau în chirie bunuri imobiliare sunt obligați să înregistreze contractele de locațiune la subdiviziunea structurală a SFS (Direcția deservire fiscală) în raza căreia își au domiciliul de bază, în termen de trei zile de la data încheierii acestora. Persoanele fizice care nu își vor onora obligațiile, riscă amenzi și sancțiuni în conformitate cu prevederile Codului Fiscal.

via | www.sfs.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.