Știri

Încă 5 zile până la expirarea termenului de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare cu reducere

P.P. “Monitorul Fiscal FISC.md” aminteşte că se apropie termenul limită stabilit pentru achitarea impozitului pe bunurile imobiliare cu reducere de 15%. Acesta expiră la 30 iunie, însă, dat fiind faptul că data indicată în acest an este zi de odihnă, data limită este transferată pentru 2 iulie inclusiv. În același timp, dacă contribuabilii nu vor profita de acest drept, impozitul pe bunurile imobiliare și/sau impozitul funciar urmează a fi achitat în părți egale nu mai târziu de 15 august și 15 octombrie. Persoanele fizice-cetăţeni achită impozitul pe bunurile imobiliare, integral, la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale unde sunt amplasate obiectele impunerii (art. 282 alin. (1) din Codul fiscal şi art. 4 alin. (9) lit. b) al Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000). Cotele impozitului pe bunurile imobiliare evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării sunt specificate în art. 280 din Codul fiscal şi constituie: a) pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri); pentru garajele şi terenurile pe care acestea sunt amplasate, loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele: – cota maximă – 0,4% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare; – cota minimă – 0,05% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare. a1) pentru terenurile agricole cu construcţii amplasate pe ele: — cota maximă – 0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare; — cota minimă – 0,1% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare. b) pentru bunurile imobiliare cu altă destinaţie decât cea locativă sau agricolă, inclusiv exceptând garajele şi terenurile pe care acestea sunt amplasate şi loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele – 0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare. Cota concretă se stabileşte anual de către autoritatea reprezentativă și deliberativă a administraţiei publice locale. Cotele specificate la lit. b) sunt fixe și nu se modifică de către autoritățile reprezentative și deliberative a administraţiei publice locale. Totodată, propunem să luaţi cunoştinţă de răspunsurile la unele întrebări adresate redacţiei de utilizatorii nostri. Impozitul pe bunuri imobiliare pentru imobilul situat peste hotarele RM Impozitul pe bunuri imobiliare la încheierea contractului de flolosinţă între un nerezident şi un resident Scutirea de impozitul pe bunuri imobiliare a CCL formată din personae cu dizabilităţi severe
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1792 vizualizări

Data publicării:

27 Iunie /2018 14:00

Catalogul tematic

Impozitul pe bunurile imobiliare | Noutăți

Etichete:

impozit pe bunurile imobiliare | termen de achitare | scutire la impozit

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon