28
05 2018
9513

Începe scanarea carnetelor de muncă. CNAS a aprobat procedura

Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a aprobat Regulamentul privind scanarea informaţiei din carnetele de muncă pentru perioada realizată până la 1 ianuarie 1999. Documentul a fost elaborat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 418 din 03.05.2000 „Cu privire la crearea Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale” și reglementează modul de acumulare al informaţiei privind activitatea de muncă realizată până la data indicată, prin scanarea datelor din carnetele de muncă ale persoanelor asigurate. Regulamentul stabileşte competenţele şi responsabilităţile CNAS, cele ale angajatorilor şi ale persoanelor asigurate privind modul de prezentare şi utilizare a informaţiei din carnetele de muncă pentru perioada de până la 1 ianuarie 1999. În conformitate cu prevederile documentului, contul personal de asigurări sociale se completează cu perioadele de muncă realizate de către persoanele asigurate în temeiul informaţiei din carnetul de muncă, prin scanarea datelor pentru perioadele respective. Se precizează că CNAS ţine evidenţa activităţii de muncă realizate după 1 ianuarie 1999 în baza conturilor personale de asigurări sociale gestionate în conformitate cu prevederile art. 8 al Legii nr. 489 - XIV privind sistemul public de asigurări sociale din 8 iulie 1999. Informaţiile din conturile personale ale asiguraţilor se vor completa cu datele despre activitatea de muncă realizată până la data indicată în baza înscrierilor din carnetele de muncă care se solicită de la angajatori conform graficului întocmit de CNAS. La rândul său, angajatorul va prezenta la Casa Teritorială de Asigurări Sociale (CTAS) din raza de deservire carnetele de muncă ale persoanelor angajate prin contract individual de muncă, persoane aflate în raporturi de serviciu sau alte forme de angajare pe bază de carnet de muncă, care au început activitatea de muncă înainte de 1 ianuarie 1999 şi care nu au solicitat la CTAS stabilirea pensiei pentru limită de vârstă. Carnetele de muncă se vor prezinta de către angajator la CTAS, în original, însoţite de lista angajaţilor cu indicarea codului IDNP sau CPAS și se vor recepţiona în temeiul actului de primire-predare, care se perfectează în două exemplare (exemplarul întâi se transmite angajatorului şi exemplarul doi rămâne la CTAS). Se prevede că, la momentul recepţionării carnetelor, CTAS stabileşte un termen de efectuare a scanării despre care va informa angajatorul. Conform procedurii elaborate, la finisarea scanării carnetelor de muncă CTAS le va restitui angajatorului, care indică menţiunea de recepţionare a acestora pe exemplarul actului de primire-predare al CTAS. În urma scanării specialistul CTAS va aplica la sfârşitul carnetului (pe partea interioară a copertei) ştampila cu menţiunea „Scanat”. Carnetele de muncă ale persoanelor nou angajate în care se conţin înscrieri pentru perioadele de până la 1 ianuarie 1999 şi nu conţin menţiunea CTAS „Scanat”, angajatorul le va prezenta adiţional la CTAS, trimestrial, până la data de 10 a primei luni din trimestrul următor. Regulamentul prevede că persoanele fizice neîncadrate în câmpul muncii sunt în drept să prezinte individual la CTAS din raza domiciliului carnetul de muncă aflat în posesie în original, pentru scanare şi completarea informaţiei din conturile personale cu datele despre activitatea de muncă realizată până la 1999. În cazul dat, scanarea şi returnarea carnetului de muncă are loc la momentul adresării persoanei la CTAS. În conformitate cu documentul aprobat, CNAS efectuează citirea informaţiei scanate privind activitatea de muncă realizată în corespundere cu carnetele de muncă şi va asigura introducerea informaţiei în conturile personale ale persoanelor asigurate. Înscrierile din carnetul de muncă care nu vor corespunde cerinţelor prevăzute de legislaţia privind completarea, păstrarea şi evidenţa carnetului de muncă în vigoare la data completării acestuia, nu vor fi înregistrate în Registru şi, respectiv, în conturile personale de asigurări sociale. Pentru persoanele care au desfăşurat activitate până la 1999, dar informaţia nu este înscrisă în contul personal din motivul specificat anterior, solicitantul, la data stabilirii pensiei, va confirma stagiul de cotizare realizat în această perioadă în conformitate cu Regulamentul privind modalitatea de calculare a pensiilor şi modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 165 din 21.03.2017. În regulament se mai stipulează că CNAS «poartă responsabilitate pentru recepţionarea, scanarea şi înscrierea informaţiei din carnetele de muncă în conturile personale ale asiguraţilor». CTAS va fi responsabilă şi pentru asigurarea condiţiilor de păstrare şi integritatea carnetelor de muncă depuse pentru scanare, până la restituirea acestora reprezentantului agentului economic. La rândul său, angajatorul va purta responsabilitatea pentru prezentarea la CTAS a carnetelor de muncă ale persoanelor angajate. Regulamentul privind scanarea informaţiei din carnetele de muncă pentru perioada realizată până la 01.01.1999 a fost publicat în nr. 167-175 (6562-6570) al Monitorului Oficial din 25 mai 2018.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.