13
02 2020
731

Indexarea prestațiilor sociale. Totuși, două ori pe an

În cadrul ședinței de ieri, 12 februarie 2020, Cabinetul de miniștri a susținut proiectul de lege ce prevede instituirea indexării semianuale a tuturor pensiilor, indiferent de mărimea acestora, precum şi a venitului lunar minim garantat utilizat la determinarea Programului de Ajutor Social. Proiectul prevede introducerea modificărilor în Legea cu privire la statutul judecătorului, Legea cu privire la capitalizarea plăților periodice, Legea cu privire la ajutorul social, Legea cu privire la acordarea indemnizației în cazul decesului unuia dintre soți etc. Astfel, pensiile se vor indexa în fiecare an, la 1 aprilie şi la 1 octombrie. La 1 aprilie coeficientul de indexare constituie inflaţia înregistrată în ultimul semestru al anului precedent anului indexării, iar la 1 octombrie coeficientul de indexare constituie inflaţia înregistrată în primul semestru al anului în curs. Potrivit notei proiectului, de această indexare vor beneficia circa 695 mii de pensionari. Mecanismul de indexare propus se va aplica pentru toate prestaţiile sociale, inclusiv plăţile capitalizate, indemnizaţiile de dizabilitate survenită ca urmare a unui accident de muncă şi compensaţiile băneşti lunare stabilite participanţilor la lichidarea avariei de la C.A.E. Cernobîl. Concomitent, proiectul prevede indexarea semianuală a venitului lunar minim garantat, pentru a asigura prevenirea încetării dreptului la Programul de Ajutor Social al beneficiarilor aflaţi în plată, dar şi încadrarea în Program a unui număr mai mare de familii/persoane defavorizate. O altă precizare din proiectul de lege se referă la condiţiile privind acordarea indemnizaţiei în cazul decesului unuia dintre soţi pentru persoanele îndreptăţite prin garantarea stabilirii acestei prestaţii persoanelor cu venituri mici, a căror pensie aflată în plată sau venitul lunar asigurat realizat nu depăşeşte de 1,5 ori minimul de existenţă anual. De asemenea, se propune excluderea posibilităţii de a recalcula pensiile procurorilor şi judecătorilor, ţinându-se cont de mărimea salariului lunar al procurorului şi al judecătorului în exerciţiu. În acest sens, în nota proiectului se menționează că pensiile acestor categorii de beneficiari se vor indexa în condiţii generale, asigurându-se aplicarea aceluiaşi principiu de indexare. După cum a menționat ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, scopul proiectului este precizarea unor reglementări în domeniul protecţiei sociale, în vederea respectării principiilor care stau la baza sistemului public de pensii – egalităţii și contributivității.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.