26
07 2018
1206

Informația privind stabilirea drepturilor în sistemul public de asigurări sociale va fi prezentată de angajatori

Serviciul Fiscal de Stat va furniza Casei Naţionale de Asigurări Sociale informaţii referitoare la indicatorii dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, dar şi informaţii referitoare la indicatorii declaraţiei cu privire la impozitul unic calculat pentru rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiilor în modul şi în forma stabilite de comun acord. Anterior, conform Legii privind sistemul public de asigurări sociale, SFS prezenta către CNAS informația privind relațiile de muncă, venitul asigurat și informația privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii. Ieri în ședința Guvernului a fost aprobat un proiect de lege a cărui scop constă în excluderea prevederilor care au caracter de aplicabilitate permanentă din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat adoptă anual. Astfel, după cum a menționat ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Svetlana Cebotari, anexele 3,5 și 6 – prezentate în mod general la Legea bugetului asigurărilor sociale, vor fi transferate în Legea privind sistemul public de asigurări sociale de stat. Totodată, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va prezenta lunar CNAS informația cu privire la beneficiarii de ajutor de șomaj și de prestații de asigurări sociale în scopul confirmării stagiului de cotizare în termenul și forma stabilite în comun de CNAS și ANOFM. De asemenea, Legea privind sistemul public de asigurări sociale va fi completată cu noțiunea recompense, care reprezintă orice sumă, alta decât salariul, plătită de angajator în folosul persoanelor angajate prin contract individual de muncă, al persoanelor aflate în raporturi de serviciu în bază de act administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, inclusiv drepturile în natură reglementate prin acte normative sau contract colectiv de muncă, cu excepţia drepturilor şi veniturilor la care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat. Documentul mai prevede că angajatorii vor fi obligați să prezinte, pe suport de hârtie sau prin raportare electronică, informația privind stabilirea drepturilor în sistemul public de asigurări sociale. Aceasta se va face în termen de 10 zile de la data emiterii ordinului de acordare a concediului de îngrijire a copilului sau concediului paternal.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.