Știri

Înregistrarea furnizorilor nerezidenți în scopul TVA

În cadrul politicii fiscale și vamale pentru anul 2020, în legislația fiscală națională sunt prevăzute norme noi de impozitare cu TVA a serviciilor electronice livrate persoanelor fizice rezidente de către companiile străine nerezidente ce desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizator-juridice în Republica Moldova. În scopul impozitării cu TVA a serviciilor prestate persoanelor fizice, proiectul de lege prevede o modalitate specială de înregistrare a companiilor străine la Serviciul Fiscal de Stat prin intermediul serviciului electronic ,,e-Commerce-VAT”.În Codul fiscal va fi introducă o noțiune nouă referitoare la înregistrarea ca plătitor al TVA a companiilor nerezidente. Pentru înregistrare este necesar, utilizând serviciul electronic ,,e-Commerce-VAT”, plasat pe site-ul Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova, să fie depusă cererea, cu anexarea copiei documentului din țara nerezidentului care confirmă înregistrarea și statutul juridic al acestuia. După înregistrare,prezentarea informației privind volumele impozabile cu TVA și impozitul datorat spre plată în bugetul Republicii Moldova, precum și schimbul de informații dintre autoritatea fiscală și contribuabil se va efectua în format electronic prin intermediul serviciului electronic ,,e-Commerce-VAT”. Obiectul impozabil cu TVA Obiect al impunerii cu TVA reprezintă serviciile electronice acordate prin intermediul rețelelor electronice de către nerezidenții ce desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizator-juridice în Republica Moldova în adresa persoanelor fizice rezidente a Republicii Moldova ce nu desfășoară activitate de întreprinzător.Serviciile electronice pentru care se prevede aplicarea TVA se consideră serviciile prestate prin rețelele informaționale de telecomunicații, inclusiv prin rețeaua web mondială ,,Internet”, automatizat cu utilizarea tehnologiilor informaționale. Legea stabilește lista serviciilor electronice, din categoria cărora fac parte: a) acordarea dreptului de utilizare a programelor pentru calculatoare (inclusiv și jocuri pentru calculatoare), bazelor de date prin rețeaua ,,Internet”, inclusiv și prin acordarea accesului la distanță la ele, precum și up-gradul lor și lărgirea posibilităților funcționale; b) acordarea serviciilor de publicitate în rețeaua ,,Internet”, inclusiv și cu utilizarea programelor pentru calculatoare și bazelor de date, ce funcționează în rețeaua ,,Internet”, precum și acordarea suprafețelor (spațiilor) de publicitate în rețeaua ,,Internet”; c) acordarea serviciilor privind plasarea ofertelor privind procurarea (comercializarea) mărfurilor (servicii, lucrări), drepturilor patrimoniale în rețeaua „Internet”; d) prestarea prin rețeaua ,,Internet” a serviciilor privind acordarea posibilităților tehnice, organizaționale, informaționale și altora, efectuate cu utilizarea tehnologiilor și sistemelor informaționale, pentru stabilirea contactelor și încheierea tranzacțiilor între vânzători și cumpărători (inclusiv acordarea spațiilor de comerț, ce funcționează în rețeaua ,,Internet” în regim on–line, pe care cumpărătorii potențiali propun prețul său prin intermediul procedurii automatizate și părțile se notifică privind comercializarea prin mesajul remis ce se formează automatizat); e) asigurarea și sau susținerea existenței comerciale sau personale în rețeaua ,,Internet”, susținerea resurselor informaționale a utilizatorilor (site-urilor și sau paginilor din rețeaua ,,Internet”), asigurarea accesului la ele a altor utilizatori ai rețelei, acordarea utilizatorilor a posibilităților de modificare a lor; f) stocarea și prelucrarea informației cu condiția că persoana ce acordă această informație, are acces la ea prin rețeaua ,,Internet”; g) acordarea în regim on-line puterii computaționale pentru plasarea informației în sistemele informaționale; h) acordarea domen-urilor, prestarea serviciilor de hosting; i) prestarea serviciilor de administrare a sistemelor informaționale, site-urilor în rețeaua ,,Internet”; j) prestarea serviciilor, acordate în mod automatizat prin rețeaua ,,Internet” la introducerea datelor de către cumpărătorul serviciilor, prestarea serviciilor de căutare, selectare și sortare a datelor la cerere, acordarea acestor date utilizatorilor prin rețelele informaționale și de telecomunicații (în special rapoarte de la burse în timp real, traducerea automată în timp real); k) acordarea prin rețeaua ,,Internet” a drepturilor de utilizare a cărților (edițiilor) electronice și altor publicații electronice, materialelor informaționale, de învățământ, prezentărilor grafice, pieselor muzicale cu text sau fără text, pieselor audiovizuale, inclusiv și prin acordarea accesului la distanță la ele pentru vizualizare sau ascultare; l) prestarea serviciilor de căutare și/sau acordare beneficiarului a informației privind cumpărătorii potențiali; m) acordarea accesului la sistemele de căutare în rețeaua ,,Internet”; n) ducerea statisticii pe site-urile din rețeaua ,,Internet”; o) transmisia digitală de programe radio sau TV; p) acordarea accesului la contentul audio-vizual. Detalii.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1331 vizualizări

Data publicării:

05 Decembrie /2019 13:48

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon