Știri

Instituțiile private vor închiria în continuare spații în clădirile instituțiilor medicale publice

Guvernul a avizat negativ un proiect de lege propus de un grup de deputați, ce prevede modificarea art. 4 din Legea ocrotirii sănătății. Scopul acestuia constă în limitarea posibilităților pentru instituțiile medico-sanitare și farmaceutice private de a închiria spații în clădirile în care își desfășoară activitatea instituțiile publice medico-sanitare, precum și promovarea condițiilor egale pentru dezvoltarea sistemului de sănătate public și privat. Potrivit ministrului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Svetlana Cebotari, obiectivele urmărite prin soluția propusă de autori riscă să rămână declarative și fără efect atât timp cât există posibilitatea locațiunii de către instituțiile medico-sanitare private a spațiilor în imediata vecinătate a instituțiilor publice. Inițiativa legislativă prevede excluderea cerinței locațiunii spațiilor instituţiilor medico-sanitare publice cu gen de activitate în domeniul ocrotirii sănătăţii, în conformitate cu regulile parteneriatului public-privat. În această ordine de idei remarcăm că art. 15 din Legea cu privire la parteneriatul public-privat prevede competenţa consiliului local sau raional, care, după caz, tine de aprobarea listei bunurilor proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale, a listei lucrărilor şi serviciilor de interes public local propuse pentru parteneriat public-privat; aprobarea obiectivelor şi a condiţiilor parteneriatului public-privat, a cerinţelor generale privind selectarea partenerului privat; aprobarea proiectelor contractelor de parteneriat public-privat în forma negociată, a menționat ministrul. Pe de altă parte, autorii proiectului susțin că în ultimii ani tot mai multe instituții medico-sanitare publice transmit în locațiune unor persoane fizice sau juridice o parte din spațiile publice pe care le posedă, iar ca urmare sunt frecvente cazurile de scoatere din utilizarea serviciului public medical a unor spații funcționale și necesare. Acest fapt provoacă efecte negative - dezvoltarea schemelor coruptibile, limitarea dreptului pacienților la servicii gratuite, pierderea de către stat a controlului privind costurile serviciilor medicale etc. Totodată, autorii au propus completarea legii cu un nou alineat, care ar interzice instituțiilor medico-sanitare publice să ofere spațiile sale în locațiune pe un termen mai mare de 3 ani. În acest context, Svetlana Cebotari a remarcat că stabilirea termenelor și a altor clauze contractuale ale contractelor de locațiune ține de competența autorităților administrației publice locale, care se conduc de interesele și necesitățile colectivităților locale.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

1086 vizualizări

Data publicării:

19 Aprilie /2018 14:30

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

spitale | arenda | spatii publice | parteneriat public-privat | Hotarire de Guvern

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon