20
02 2019
7432

IPC18 va fi completată cu formularul IRM19

Începând cu 12 februarie 2019, entitățile, care în luna de gestiune nu efectuează plăți în folosul persoanelor fizice, nu calculează contribuții de asigurări sociale şi nu au angajați, nu au obligația de a prezenta darea de seamă forma IPC18 pentru luna de gestiune. Ministerul Finanțelor a propus pentru consultări publice proiectul modificării și completării Ordinul nr.126 din 4 octombrie 2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC18) Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate şi a Instrucţiunii cu privire la modul de completare a formularului. Astfel, formularul IPC18 va fi completat cu un tabel – Informația privind stabilirea drepturilor sociale şi medicale aferente raporturilor de muncă (IRM19). Este preconizat că, în rezultatul aprobării acestuia, Tabelul nr.2 din anexa nr.1 „Informația privind începerea, suspendarea şi desfacerea relațiilor de muncă” nu se va mai completa de către angajatori începând cu 1 aprilie 2019. Totodată, proiectul prevede includerea modificărilor și completărilor necesare reieșind din punerea în aplicare a prevederilor legislației ce țin de libera practică a medicilor de familie. Amintim că aceștia pot activa în una din următoarele forme: — cabinetul individual al medicului de familie (fondat de un singur medic de familie titular al practicii); — centrul medicilor de familie (fondat de doi și mai mulți medici de familie titulari ai practicilor); — angajat în cadrul unui prestator de asistență medicală primară existent. Medicii de familie urmează să prezinte dările de seamă conform Formularului IPC 18, care se propune a fi completat cu prevederile necesare. Astfel, tab. nr.3 va fi suplinit cu rândul 1.7 Suma bazei de calcul și a contribuției de asigurări sociale de stat calculată de persoanele care exercită independent profesiunea de medic, conform tarifului de 18%. Acesta va fi completat de către persoanele care cad sub incidența prevederilor indicate supra. Conform proiectului, indicatorul din col.9 va constitui suma venitului calculat al persoanei fizice nominalizate și care va constitui baza de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale. În col.12 se va reflecta suma contribuției de asigurări sociale calculate. Aceasta se va determina ca produsul dintre indicatorul din col.9 şi tariful de 18%. Totodată, va fi introdus rândul 2.1, în care se va indica suma bazei de calcul și a contribuției individuale calculată de persoanele care exercită independent profesiunea de medic. Acesta urmează a fi completat de către medicii de familie care vor aplica la calcularea contribuțiilor individuale de asigurări sociale tariful de 6%. Astfel, indicatorul din col.9 va constitui suma venitul calculată persoanei fizice care practică independent profesiunea de medic și va constitui baza de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale. Respectiv, în col.11 se va indica suma contribuției individuale de asigurări sociale calculate, care se va determină ca produsul dintre indicatorul din col.9 şi tariful stabilit de 6%. Autorii proiectului vin cu propunerea ca prima perioadă de raportare conform formularului nou să devină luna ianuarie a anului curent. Vineri, 22 februarie 2019, Publicația Periodică ”Monitorul Fiscal FISC.md” va veni cu detalii suplimentare la subiectul propus. Articolul va putea fi accesat doar de către deținătorii abonamentelor PREMIUM și ELECTRONIC.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.