Știri

IRM19: protecția drepturilor angajaților la indemnizații

Obligativitatea prezentării de către angajatori a formularului IRM19 este prevăzută de art. 5 alin 1¹ din Legea 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale angajatorii, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, sînt obligaţi să prezinte, pe suport de hârtie sau utilizând metode automatizate de raportare electronică cu aplicarea semnăturii digitale, informaţia aferentă raporturilor de muncă pentru stabilirea drepturilor sociale şi medicale, potrivit formei şi modului aprobat de Ministerul Finanţelor.
 
În contextul în care informaţia din IRM19 este utilizată pe larg la stabilirea a mai multor prestaţii de asigurări sociale de stat, formularul se depune în termen de până la 10 zile lucrătoare de la data angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă, emiterii ordinului de acordare a concediului de îngrijire a copilului sau concediului paternal salariatului.
 
Pentru a stabili indemnizaţiile adresate familiilor cu copii, în special a indemnizaţiei pentru îngrijirea copilului până la 3 ani, precum şi a indemnizaţiei paternale, este necesară respectarea de către angajatori a termenelor de prezentare a formularului IRM19. În cazul indemnizaţiei pentru îngrijirea copilului până la 3 ani, angajatorul declară categoria persoanei asigurate 157 şi perioada în care persoana asigurată a solicitat concediul respectiv. În cazul indemnizaţiei paternale se declară codul categoriei 165 şi perioada concediului, care nu poate depăşi 14 zile.
 
La etapa actuală se mai identifică situaţii în care persoana asigurată depune online cererea de solicitare a indemnizaţiilor, iar CNAS nu are posibilitatea de a efectua stabilirea dreptului solicitat, întrucât angajatorul nu a respectat termenul de prezentare a informaţiei IRM 19, prin care substituie, de facto, prezentarea fizică (pe suport de hârtie) a extrasului din ordinul angajatorului cu privire la acordarea salariatului a concediilor anterior menţionate.
 
Formularul IRM19 se mai completează de către angajatori în scopul declarării relaţiilor de muncă cu salariații - la angajare şi la eliberare din cadrul entităţilor economice. Informaţia respectivă se declară şi de către instituţiile de forţă.
 
În cazul angajaţilor instituţiilor de forţă care deja au încetat relațiile de muncă, recomandăm acestora să se adreseze la foştii angajatori (instituțiile de forță respective) pentru a li se declara, prin intermediul formularului IRM 19, perioadele de activitate, în scopul de a se include în stagiul total de cotizare și informaţia despre stagiul realizat până la 1 ianuarie 2017. Stagiul respectiv este utilizat la stabilirea prestaţiilor de asigurări sociale, în special a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă.
Astfel, angajatorul este obligat să prezinte în termenele prevăzute de legislaţie Informaţia IRM19 pentru a nu fi îngrădite drepturile angajaţilor la prestaţiile de asigurări sociale cuvenite.

via | cnas.md

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova

1367 vizualizări

Data publicării:

22 Iunie /2021 14:54

Domeniu:

Asigurare socială de stat | Noutăți

Etichete:

cnas | irm19 | prezentarea darii de seama | monitorul.fisc.md

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon