25
03 2019
12923

IRM19 va fi pus în aplicare din 1 aprilie

Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 33 din 19.02.2019 cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 126 din 4 octombrie 2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC18) Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate și a Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat a fost publicat în Monitorul Oficial din 22 februarie 2019. Prevederile acestuia vor fi puse în aplicare din 1 aprilie 2019. Astfel, Forma DSA19 Informație pentru stabilirea drepturilor sociale în sistemul public de asigurări sociale urmează a fi substituită cu un nou formular – Forma IRM 2019 Informație privind stabilirea drepturilor sociale și medicale aferente raporturilor de muncă. Informația nominalizată se va prezenta în termen de până la 10 zile lucrătoare de la data angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă, emiterii ordinului de acordare a concediului de îngrijire a copilului sau concediului paternal. Termenul de prezentare se va determina începând cu ziua următoare după data indicată în ordinul de modificare a relațiilor de muncă (încheierea sau rezilierea contractului individual de muncă, survenirea riscului asigurat etc.). În cazul persoanelor care se angajează și se eliberează pe parcursul a 10 zile din data angajării, în Informația (Forma IRM19) se vor efectua 2 înscrieri. Forma IRM19 se va completa în corespundere cu ordinele întocmite de către angajator pentru următoarele situații ce țin de raporturile de muncă: • în cazul angajării sau modificării /încetării raporturilor de muncă; • aflarea persoanei în perioada unui risc asigurat (îngrijire a copilului până la 3 ani, îngrijire a copilului de la 3 la 4 ani, concediul paternal); • stabilirea unei funcții care acordă dreptul la pensie în condiții speciale (în cazul respectiv, nu se întocmește ordinul de către angajator). Informația din Formularul IRM19, prezentată pe parcursul lunii de gestiune, aferentă categoriei persoanei asigurate (col. 5) nu se include de către angajator în Darea de seamă (Forma IPC18) în Tabelul nr. 3, care se prezintă până la data de 25 a lunii imediat următoare lunii de gestiune. Totodată, informația aferentă raporturilor de muncă (reflectate în col 8-10), până la 1 aprilie 2019 se va prezenta SFS în Tabelul nr. 2 din Darea de seamă (Forma IPC18) și în Informația (Forma DSA 19). Odată cu introducerea în vigoare a Formularului IRM 19, Tabelul nr. 2 din Darea de seamă (Forma IPC 18) nu se va mai completa. Cât privește modul de completare a Informației în Forma IRM 19, Ordinul prevede următoarele. În col. 1 se va indica numărul curent al înscrierii efectuate. Din instrucțiunea de completare nu reiese obligația de a păstra același număr curent de înscriere pentru una și aceeași persoană. În col. 2 se indică numele, prenumele persoanei fizice conform actului de identitate. În col. 3 se indică obligatoriu numărul de identificare de stat a persoanei fizice (IDNP). Notă: Informația (forma IRM19) pentru persoanele ce nu dețin IDNP se prezintă suplimentar agențiilor teritoriale și reprezentaților CNAM pe suport de hârtie. În col. 4 se indică numărul codului personal de asigurare socială (CPAS) atribuit fiecărei persoane la momentul înregistrării în Registrul de stat al evidenței individuale. În col. 5 se indică codul categoriei în care se regăsește persoana asigurată conform Clasificatorului categoriei persoanelor asigurate. Nu se completează pentru persoanele angajate și eliberate. În col. 6, 7 se indică data începerii și încheierii perioadelor declarate conform codului din col. 5, (atenție!) care pot depăși perioada de gestiune. De asemenea, nu se completează pentru persoanele angajate și eliberate. În col. 8 se indică codul raporturilor de muncă conform Clasificatorului raporturilor de muncă. În col. 9 se indică codul motivului eliberării din funcție conform Clasificatorului cu privire la motivul eliberării din câmpul muncii (în conformitate cu anexa nr. 8 la prezentul Ordin). În col. 10 se indică data atribuirii la codul indicat în col. 8. În col. 11 se indică codul funcției în care se regăsesc persoanele asigurate în conformitate cu Clasificatorul funcțiilor care dă dreptul la pensie în condiții avantajoase, aprobat de CNAS. Această rubrică se completează doar de către contribuabilii care angajează persoane în funcțiile prevăzute în Clasificator. În col. 12 se indică data atribuirii la codul indicat în col. 11. Contribuabilii care utilizează metode automatizate de raportare electronică, potrivit art. 187 din Codul fiscal, vor prezenta SFS în mod electronic Informația (Forma IRM19). Dacă contribuabilul nu dispune de semnătură electronică, acesta va prezenta Informația menționată subdiviziunii SFS, pe suport de hârtie.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.