14
05 2018
1830

Legea bugetului de stat 2018, rectificată

Veniturile bugetului public național se vor majora cu 963, 9 mil. lei, iar cheltuielile – cu 1 312, 5 mil. lei. Guvernul a susținut în cadrul ședinței de săptămâna trecură proiectul de modificare și completare a Legii bugetului de stat pentru anul 2018. Astfel, veniturile bugetului de stat vor spori cu 303,5 mil. lei. Potrivit ministrului Finanțelor, Octavian Armașu, se estimează că veniturile bugetului de stat vor avea o creștere datorită accelerării ritmului de creștere până la 3,8% față de prognoza inițială de 3% și majorarea ritmului de creștere a comerțului exterior – la export până la 15 % și la import până la 17,4%, precum și creșterea salariului mediu cu 7,8% față de 7,2% cât a fost prognozat inițial. Principalele majorări intervin la următoarele tipuri de venituri: • taxa pe valoarea adăugată la mărfurile importate – cu 676,0 mil. lei; • taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse și serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova (reestimarea consumului intern și creșterea livrărilor impozabile la cota standard) – cu 247,3 mil. lei; • impozite pe venitul persoanelor fizice și juridice (majorarea bazei de calcul reieșind din încasările conform Declaraților prezentate pentru anul 2017 și reestimările PIB-ului nominal și a fondului de remunerare a muncii) – cu 106,6 mil. lei, inclusiv impozite pe venitul persoanelor fizice – 38,2 mil. lei și persoanelor juridice – 68,4 mil. lei; • taxele pentru comerțul exterior (majorarea ritmurilor de creștere a comerțului exterior față de cele prognozate) – cu 97,8 mil. lei; • accizele la produsele din tutun importate – cu 88,2 mil. lei; • accizele la produsele petroliere importate (creșterea volumului importurilor la unele tipuri de produse petroliere) – cu 87,3 mil. lei; • accizele la autoturismele importate (creșterea numărului autovehiculelor importate) – cu 79,9 mil. lei; • impozitul unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației – cu 5,2 mil. lei. În același timp, cheltuielile bugetului de stat pentru anul curent se majorează cu 652,1 mil. lei sau cu 1,6% față de suma aprobată și vor constitui 41 984,5 mil. lei. Potrivit ministrului Finanţelor, cele mai semnificative cheltuieli se prevăd la Programul de reparație periodică a drumurilor publice naționale locale, comunale și a străzilor (programul Drumuri bune pentru Moldova). În acest sens vor fi alocați în bugetele unor autorități o sumă totală de 800 mil. lei. De asemenea, au fost incluse alocații pentru dezvoltarea Serviciului Național Unic pentru apelurile de urgență 112 în sumă de 63,3 mil. lei. La cheltuielile de personal se prevăd majorări în sumă de 103,8 mil. lei și vor constitui 6 821,0 mil. lei. Acestea sunt necesare pentru asigurarea majorării cu 10 % a salariilor de funcție pentru angajații salariați în baza Rețelei Tarifare Unice, începând cu 1 ianuarie 2018. Suplimentar, au fost incluse alocații în sumă de circa 32,4 mil. lei pentru consolidarea capacității unor autorități publice create sau reorganizate – Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Autoritatea Națională de Integritate, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale din cadrul Centrului Național Anticorupție, etc., precum și cheltuieli pentru Comisia Electorală Centrală legate de alegerile locale. Pentru prestații sociale, alocațiile vor fi majorate cu 16,7 mil. lei și vor constitui circa 387,0 mil. lei, necesitatea majorărilor fiind argumentată de insuficiența plății ajutoarelor bănești și indemnizațiilor la încetarea contractului de muncă. Transferurile către bugetele locale se majorează cu 72,5 mil. lei, urmare a sporirii normei financiare de alimentare a elevilor din instituțiile de învățământ începând cu 1 septembrie 2018. Pentru Programul Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3” vor fi alocate mijloace financiare în sumă de cinci mil. lei. Pentru asigurarea funcționalității Serviciului Fiscal de Stat - achiziționarea calculatoarelor și altor echipamente comunicaționale, mentenanța și dezvoltarea sistemelor informaționale etc. vor fi alocate 42,6 mil. lei, iar pentru asigurarea funcționalității Serviciului Vamal - 22,0 mil. lei. De asemenea, se majorează alocațiile pentru susținerea activității teatrelor, circului și a organizațiilor concertistice și pentru procurarea de utilaj şi materie primă întreprinderilor Asociaţiei Obşteşti „Asociaţia Nevăzătorilor din Moldova”, ale Asociaţiei Surzilor din Republica Moldova și ale Asociaţiei Invalizilor din Republica Moldova. În același timp, se vor diminua alocațiile pentru compensarea parţială a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii care se plătesc de către organizaţiile menționate mai sus. Vor fi reduse și alocațiile pentru finanţarea investiţiilor capitale pe autorităţi publice centrale, precum și bugetul Fondului de Investiţii Sociale, pentru lucrări de renovare a instituţiilor de învăţământ primar, gimnazial şi liceal din subordinea autorităţilor publice locale. În legea bugetului pentru 2018 se prevăd mijloace financiare pentru proiectarea și construcția arenei polivalente de interes național „Arena Națională”, în sumă de 102 000,0 mii de lei, precum și pentru majorarea capitalului social al Întreprinderii de Stat ”Palatul Republicii” în sumă de 19500,0 mii de lei și al Întreprinderii de Stat ”Pensiunea din Holercani” în sumă de 11953,0 mii de lei. În structura datoriei de stat, la finele anului 2018, ponderea datoriei de stat externe va constitui 57,1%, iar a datoriei de stat interne - 42,9% . La situația din 31 decembrie 2018, datoria de stat internă va constitui 24 459,6 mil. lei. Ponderea soldului datoriei de stat interne în PIB este estimate la 15,0%.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.