Știri

Legea contabilităţii: proiect aprobat de Guvern

Guvernul a votat, în şedinţa din 8 iunie curent, proiectul Legii contabilităţii. Noua Lege a contabilităţii se va aplica, comparativ cu cea în vigoare, și asupra reprezentanțelor permanente ale entităţilor nerezidente şi persoanelor fizice care desfăşoară activitate independentă. Totodată, ţinerea contabilităţii şi raportarea financiară a instituţiilor publice, finanţate din buget, urmează a reglementată de Legea Finanţelor Publice. Potrivit documenului, entităţile şi grupurile vor fi divizate in dependenţă de 3 criterii: 1. Veniturile din vînzari 2. Totalul activelor 3. Numărul mediu al salariaţilor Astfel, în scopul ţinerii contabilităţii şi raportării financiare, entităţile urmează a fi clasificate în entităţi micro, mici, mijlocii şi mari, iar grupurile în mici, mijlocii şi mari. Conform Acordului de Asociere, Republica Moldova şi-a asumat angajamentul de a transpune în legislaţia naţională prevderile Directivei Europene din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi. Proiectul de lege propus vine să armonizeze legislaţia privind contailitatea la această directivă. Ţin să menţionez că, drept efecte pozitive ale acestei legi, noi vedem, pe de o parte, reducerea poverei administrative, în special, pentru entităţile mici şi, pe de altă parte, creşterea transparenţei la raportarea entităţilor de interes public, a afirmat Ministrul Finanţelor, Octavian Armaşu. Totodată, ministrul a enumerat şi principalele prevederi ale proiectului, care sunt: • Clasificarea entităţilor şi grupurilor, în scopul ţinerii contabilităţii şi raportării financiare • Definiţia entităţilor de interes public • Componenţa situaţiilor financiare individuale • Cerinţele obligatorii de dezvăluire a informaţiei în notele explicative ale situaţiilot financiare • Conţinutul raportului conducerii • Cerinţele de întocmire şi auditare a situaţiilor financiare consolidate. După cum a anunţat şi Ministrul Finanţelor în prezentare, proiectul de lege, comparativ cu Legea contabilităţii actuală, aduce o claritate în ceea ce priveşte enităţile de interes public. Astfel, entităţile de interes public vor include entităţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, instituţiile financiare, societăţile de asigurări, fondurile nestatale de pensii, de asemenea întreprinderile de stat şi societăţile pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social, care corespund criteriilor de clasificare pentru entităţile mari. Proiectul de lege mai prevede obligativitatea întocmirii situaţiilor financiare consolidate de către entitatea-mamă sau de entitatea care controlează una sau mai multe entităţi. Vor fi scutite de la această obligaţie grupurile mici şi mijlocii, cu excepţia cazului în care una din entităţile afiliate este entitate de interes public. Situaţiile financiare individuale, precum şi raportul conducerii, urmează a fi prezentate proprietarilor şi Serviciului situaţiilor financiare în termen de 120 zile de la ultima zi a perioadei de gestiune şi, obligatoriu, să fie plasate pe pagina-web a entităţii. O altă prevedere se referă la efectuarea plăţilor către stat. În aces sens, pentru a asigura o mai mare transparenţă a plăţilor, entităţile mari şi entităţile de interes public care îşi desfăşoară activitatea în industria extractivă sau activităţi de exploatare a pădurilor urmează să dezvăluie în raportul conducerii informaţii privind plăţile către stat care cuprind suma achitată în numerar sau în natură sub formă de taxe pentru resursele naturale, impozit pe venit, redevenţe, dividende, taxe pentru licenţă, dacă oricare din aceste plaţi depăşeşte 1 700 000 lei în perioada de gestiune. Proiectul va simplifica şi îmbunătăţi cadrul de reglementare a contabilităţii şi a raportării financiare, a adăugat Ministrul. La rândul său, prim-ministrul Pavel Filip a salutat iniţiativa, menţionând că este o lege importantă, care a fost dezbătută şi consultată pe măsură. Notă: În funcție de categoria și necesitățile informaționale ale entităților care aplică Standardele Naționale de Contabilitate, proiectul de lege prevede trei seturi de situații financiare: situații financiare prescurtate, situații financiare simplificate și situații financiare complete. Proiectul legii contabilităţii.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

9842 vizualizări

Data publicării:

09 Iunie /2017 11:00

Catalogul tematic

Noutăți | Legislație fiscală

Etichete:

proiect lege | Legea Contabilitatii | persoana fizică | persoana juridica | entitati economice | situatia financiara

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon